Još jedna razmjena iskustava sa stručnjacima iz oblasti ekologije na internacionalnom nivou. Ovih dana se održala “5-thInternational Conference of Ecosystems (ICE2015)” u Tirani, Albania.Na konferenciji učešće su uzeli eminentni ekolozi svijeta.

Našao se i rad iz Bosne i Hercegovine pod nazivom: UTICAJ EKOLOŠKIH FAKTORA NA PROIZVODNJU KRASTAVCA KORNIŠONA U TUZLANSKOM KANTONU sa grupom autora: Sead NOĆAJEVIĆ1* Univerzitet u Tuzli, Bosna i Herzegovina Said KARIĆ Ministry of Agriculture, Water and Forestry Tuzla Canton, Sabina BEGIĆ Univerzitet u Tuzli, Bosna i Herzegovina, Edin BRIGIĆ Univerzitet u Tuzla, Bosna i Herzegovina.

U radu su prezentovani rezultati istraživanja uticaja ekoloških faktora na proizvodnju krastavca kornišona na području TK provedeno u 2013 i 2014.godini. I na paodručju općine Živincie postignuti su vidni rezultati na unapređenju proizvodnje krastavca kornišona, čija se proizvodnja naglo povećava, a o čemu je bilo riječu u predavanjima naših stručnjaka!

Vaš komentar na članak: