Navršila se godina od iznenadne smrti Mustafe Šabanovića, dugogdišnjeg zaposlenika i direktora JP Veterinaska stanica Živinice. Zaposleni ove javne ustanove danas će na prigodan način obilježiti godišnjicu odlaska na vječni počinak svog bivšeg direktora.

Direktor JP Veterinasrska stanica Živincie Asmir Salihović ističe da je bilo privilegija i čast raditi i imati čovjeka za druga, kao što je to bio doc.dr.Mustafa Šabanović:

“Mi u JP Veterinasrska stanica Živinice smo imali sreću što smo zajedno sa Mustafom radili, jer se radi o čovjeku koji ima sve osobine dobrote, a o njegovoj stručnosti u životnom pozivu koji je odabrao suvišno je govoriti.Mi ćemo se zauvijek sjećati našeg Mustafe, jer je on to svojim radom i doprinosom u radu naše javne ustanove i zaslužio”.

Doc.dr.Mustafa Šabanović rođen je 1961.godine u Preljubovićima kraj Sokoca. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završio je u Sarajevu. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1986.godine, a potom se zapošljava u Veterinarskoj stanici Živinice. Na funkciju direktora izabran je 1990.godine i tu dužnost uspješno je obavljao do svje prerane smrti.

Za vrijeme agresije na BiH bio je pripadnik Oružanih snaga Armije RBiH na mjestu načelnika vetrinasrske službe u 28.diviziji, od 1992.do 1995.godine.

Akademski stepen magistra iz naučne oblasti “Fiziologija i patologija razmnožavanja domaćih životinja” stekao je 2001.godine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, gdje je četiri godine kasnije uspješno odbranio doktorsku disertaciju i stekao naučni stepen doktora veterinarskih nauka.

Istraživački rad doc.dr.Mustafe Šabanovića bio je usmjeren u više značajnih područja iz naučne i stručne oblasti veterinarske medicine. Veći dio istraživanja odnosio se na oblast kliničke patologije i terapije domaćih životinja u Bosni i Hercegovini i regionu. Autor je značajnog broja radova iz naučne i stručne oblasti, u cilju poboljšanja dijagnostičkih, reproduktivnih i ekonomskih rezultata u uzgoju domaćih životinja.

Doc.dr.Mustafa Šabanović je rezultate svojih istraživanja prezentirao i publikovao na brojnim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti veterinarske medicine. Objavio je 14 naučno-stručnih radova. U nekoliko navrata je bio na stručnim usavršavanjima, gdje je upoznao nove tehnologije u savremenoj dijagnostici oboljenja domaćih životinja, koje je koristio u praktičnom radu na terenu, prenoseći svoja stečena znanja na mlađe kolege.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na sjednici održanoj 27.11.2013.godine donio odluku o izboru Mustafe Šabanovića u zvanje DOCENT za predmet “Ambulantna klinika” na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Takav je bio naš Mustafa, koji će ostati u sjećanju ne samo zaposlenika Veterinasrske stanice Živinice, već i svih građana općina Živinice. Na Gradskom groblju Živinice zaposleni Javnog preduzeća Veterinarska stanica Živinice danas će odati počast preminulom kolegi Mustafi Šabanoviću, gdje će položiti bukete cvijeća.

Vaš komentar na članak: