U Zeničko-dobojskom kantonu je počela realizacija projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju, u periodu od 1. 3.2017. do 31.3.2018. godine.

Projektom će nakon izvršenih analiza i energetskih auditau tri škole biti urađene mjere energetske efikasnosti, a u dvije škole će se ugraditi geotermalne pumpe za sistem grijanja u cilju pilotiranja ovog načina primjene obnovljivih izvora energije. Osim ovih aktivnosti u projektu će se raditi i na edukaciji, pa će se organizirati radionice za profesore tehničkih škola, kao i za nezaposlene na temu energetska efikasnost u zgradarstvu i obnovljivih izvora energije.

Za osnaživanja siromašnih domaćinstava, u 1.000 domaćinstava na području općina Zenica i Zavidovići će se izvršiti pregled potrošnje energije i dati savjeti o njenom efikasnijem korištenju. S ciljem motiviranja da preduzmu mjere kojima će smanjiti potrošnju, domaćinstvima će se tokom obilaska, podijeliti paketi za štednju energije.

Radi boljih priprema aktivnosti za implementaciju projekta, održani su prvi sastanci, i to sa gospodinom Mensurom Sinanovićem, ministrom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i nevladinim organizacijama Eko forum iz Zenice i Sadnice Mira iz Zavidovića./Mr.sc. Vanja Rizvić/

Vaš komentar na članak: