UP FBiH: Vlada o sredstvima za penzije i socijalna davanja

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti se slaže sa izjavom premijera Federacije BiH Fadila Novalića da teret krize „neće ići preko leđa penzionera, te korisnika invalidnina i drugih najugroženijih kategorija“.

Međutim, između ponuđene 244 KM, na ime doprinosa, sa jedne strane i smanjenja penzija i socijalnih naknada, sa druge strane, ogroman je prostor u kojem se trebaju naći najbolja rješenja. Kultura dijaloga na bazi argumenata je ono za šta se zalaže UPFBiH.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH podsjećaju da su u mjerama koje su predložili Vladi FBiH 29.03.2020. godine jasno naglasili da kao drugu mjeru zahtijevaju „hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou FBiH, kantona, opština i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcioniranje sistema, PREUSMJERITI NA sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije“.

Niko iz Udruženja poslodavaca FBiH nikada nije tražio smanjenje penzija, socijalnih naknada i davanja i preusmjeravanje tih sredstava za pomoć privredi. Naprotiv, u svim zvaničnim zahtjevima i dokumentima upućenim prema Vladi FBiH i nadležnim institucijama se insistriralo da se sredstva iz budžeta usmjere na sprečavanje širenja zaraze korona virusom, socijalnu i zdravstvenu zaštitu građana pa tek onda očuvanje ekonomije.

Još jednom pozivamo nadležne u Vladi FBiH i drugim institucijama odgovorno i savjesno rade svoj posao, da ne koriste ovo vrijeme krize za skupljanje jeftinih političkih poena, ostvarivanje ličnih i partikularnih interesa, nego da opći interes bude u prvom planu.

Predstavnici UPFBiH su spremni nastaviti raditi na poboljšanju teksta Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedicai insistirati da se donesu rješenja na osnovu kojih će posljedice krize najmanje osjetiti oni koji imaju najmanje, odnosno, radnici, poslodavci više, a država – najviše./Almasa Bajrić/