Povodom 21.decembra-Dana rudara Federacije BiH danas je održana svečana sjednica u Rudnicima mrkog uglja Đurđevik.Svečanost je počela intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, te odavanjem počasti poginulim rudarima u nesrećama i palim borcima odbrambeno oslobodilačkog rata.

Prigodan kulturno zabavni program izveli su učenici Osnovne škole Đurđevik, koji su izvodili pjesme, recitacije i dramu. Učenica Emina Trumić je recitovala pjesmicu o rudarima, Zerina Trumić je uz recitaciju nastupila i s violinom, dok je gimnazijalka Ilda Halilčević napravila uspješan likovni rad rudara, koji je direktor JU Gimnazija Živinice Sanel Mumić poklonio direktoru RMU Đurđevik Samiru Hadžiću.U hodnicima upravne zgrade otvorena je i izložba likovnih radova na temu Dana rudara.

Čestitke u povodu Dana rudara, na svečanosti u Đurđeviku, uputili su: predstavnik JP Elektropirvreda FBiH Zaim Hrvat, predsjednik Samostalne sindikalne organizacije RMU Đurđeviuk Suad Šehić, kao i direktor RMU Đurđevim mr.Samir Hadžić, koji se obratio pristnima prigodnim referatom, kojim je istakao zadatke ovog ugljenokopa u narednoj godini, sa osvrtom na perspektivu razvoja, kao i postignuto u tekućoj godini.

Kroz istoriju rudarski poziv je uvijek bio težak i hljeb sa “sedam kora”

U nastavku priloga objavljujemo izvode iz referata direktora RMU Đurđevik mr.Samira Hadžića:

“Razvoj indurstrije krozt historiju počivao je na rudama i energiji dobivenoj značajnim dijelom iz uglja. Rudarstvo se mijenjalo, ali su ostale opasnosti i težak rad rudara. Rudarski poziv je čist poziv.Smatram da je hljeb svakog radnika vrijedan, ali rudarski hljeb-“hljeb sa sedam kora” nedvojbeno opisuje sve ono što rudar predstavlja.Želim da rudari budu ponosni na posao kojim se bave, jer je važan za sve nas i našu državu BiH.S toga mislim da dijelim uvjerenje svih nas da rudari zaslužuju bolji status u bosanskohercegovačkom društvu.Zbog toga je naša obaveza dalje unapređenje uslova rada i standrarda rudara…

Rudnik Đurđevik već duže vrijeme posluje u otežanim uslovima rada, a uglavnom se manifestuju kroz dugogodišnje zaostajanje planirane peroizvodnje uglja i otkrivke, te pripremnih radova u jami, izražena je zastarjelost opreme, nedostatak finasija za novu opremu i revitalizaciju postojeće, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih, višak radnika, posebno invalida rada i rata. Organi upravljanja EP BiH i Rudnik Đurđevik, u kordinaciji sa vladom i resornim ministarstvom, su u cjelosti opredjeljeni da istraju na putu strateškog razvoja ovog sektora, koji će biti u stanju prevazići postojeće teškoće, te osigurati dugoročnu stabilnost poslovanja.Naše vladajuće društvo EP BiH do sada je investiralo u ovaj rudnik 14,7 miliona KM, za nabavku potrebne mehzanizacije, a ohrabruje činjenica da će se ove aktivnosti nastaviti i naredne godine…

Poslovna 2017.godina je bila veoma teška, najvećim dijelom zbog vanrednih događaja koji su u dobroj mjeri ograničili normalno odvijanje proizvodnog procesa.Zbog toga smo u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara bili prinuđeni jedno vrijeme obustaviti proizvodnju…Tokom tekuće godine PK Višća proizveo je 420 hiljada tona uglja i otkrivke 2,6 miliona kubnih metara čvrste mase, dok je iz jamske eksploatacije ostvarena proizvodnja 84 hiljade tona uglja, tako da smo ostvarili ukupna prihod u ovoj poslovnoj godini u iznosu od 33 miloona KM, što je uglavnom prihod od prodatog uglja Termolelektrani Tuzla…

Odgovor na pitanje, gdje smo, kuda idemo i kako dalje?-dali smo kroz strateški dokument Dugoročnim programom razvoja 2017.do 2032.godina, koji je urađen u vlastitoj režiji od strane naših stručnjaka.Imajući u vidu navedeno, plan poslovanja za period 2018.d0 2020.godina bazira se na projekciji ostvarene otkrivke na PK Višća od 12,3 miliona kubnih metara čvrste mase, proizvodnje rovnog uglja u iznosu od 1.815.000 tona i projekciji plasmana uglja u količini od 1.996.000 tona, ili 86 odsto za potrebe Vladajućeg društva EP BiH.

U narednoj godini očekujemo dalja ulaganja u opremu RMU Đurđevik, tako da je predviđena nabavka tri nova kamiona nosivosti 130 do 140 tona, za koje je EP BiH obezbijedila 7,4 miliona KM.Raduje i činjenica da će već do kraja ove godine biti isporučena dva damper kamiona iste nosivosti u vrijednosti od 7,4 miliona KM.Osim pomenutiog, ističem da je pokrenut postupak nabavke dva hidraulična bagera kašikara, zapremine kašike od 10 do 12 kubnih metara, tri zglobna kamiona u vrijednosti 2,25 miliona KM, dva buldozera gusjeničara od 1,4 miliona KM, dvije bušaće garniture u vrijednosti od 1,8 miliona KM, te drugu osnovnu i pomoćnu mehanizaciju za površinsku i jamsku eksploataciju uglja…

Plate redovne, kao i ostala davanja i doprinosi

“Posebno je važno istaći da RMU Đurđevik nema neizmirenih obaveza po osnovu doprionosa PIO, čime su ispunjeni uslovi da svi zaposlenici koji su stekli uslove za penzionisanje mogu nesmetano ostavriti svoje pravo, a njih je ove godine bilo 41. Sve plate radnicima i topli obrok od 14 Km na vrijeme se isplaćuju, a isplaćena je i naknada za regres od 420 KM, kao i naknada za Dan rudara od 255 KM.Rudnik će ovu poslovnu godinu završiti sa 836 zaposlenih, od čega je 200 invalida rada i rata.Prosječna plaća iznosila je 1.040 KM.

Imajući u vidu složene uslove rada i poslovanja koje prate rudarski sektor, sve nas ohrabriuje činjenica da nismo sami i da imamo podrišku Vlade FBiH, resornog ministarstva, Uprave i Nadzornog odbora Vladajućeg društva i drugih, na čemu smo im neizmjerno zahvalni.

I na kraju, upućujem iskrene čestitke povodom predstojećih vjerskih i novogodišnjih praznika, uz želju za dobro zdravlje vama i vašim porodicama”, rekao je na kraju izlaganja direktor RMU Đurđevik Samir Hadžić, uz drugarski pozdrav”sretno”./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: