Od kada je osnovana privatna Veterinasrska stanica “Paprikić” iz mjeseca u mjesec poboljšavaju se uslove za efikasnije pružanje usluga iz svoje djelatnosti. To su prepoznali u JU Gimnazija Zivinice, tako da je danas bila organizovana posjeta ovoj stanici.

“Posjeta učenika Gimnazije sa prof. doc.Seadom Noćajevićem našoj ustanovi sve nas je obradovala i mi se zahvaljujemo na posjeti i nadamo se daljoj naučnoj saradnji. Učenike je interesovalo sve iz domena našeg rada i pokazali su zanimanje za veterinarsku struku pa se nadamao da će neko od njih izabrati studije veterine poslije završenog školovanja u JU Gimnaziji Zivinice”, rekao nam je direktor mr.Nevres Paprikić.

Dr.Sead Noćajević nastoji teoretska znanja koja stiču učenici protkati i praktičnim saznanjima, pa je zato danas organizovana posjeta ovoj sve uspješnijioj veterinasrskoj stanici, o cemu je rekao:

“Učenici izborne nasatave biologija i hemija su imali priliku da, uz stručno osoblje na Poliklinici za liječenje domaćh životinja, saznaju nesto više o djelatnosti koje obavljaju. Učenici su upoznati sa zoonozam, koje se pojavljuju na našem prostorima, kao i način liječenja od zoonoza. Zoonoze (od grčkih riječi zoon – životinja i nosos – bolest) predstavljaju skupinu zaraznih bolesti, zajedničkih ljudima i pojedinim životinjskim vrstama, koje se mogu prenositi sa životinja na ljude i obratno. Uzročnici zoonoza se prvenstveno nalaze među životinjama ali se pod određenim okolnostima mogu prenijeti i na čovjeka. Izvori širenja zoonoza mogu biti i domaće i divlje životinje.Glavna područja kojima se bavi Polikliniki za liječenje životinja Nevres Paprikic su: dijagnostika, praćenje, nadzor, epidemiologija, kontrola, prevencija te iskorjenjivanje zoonoza; zaštita hrane; upravljanje zdravstvenim aspektima vezanim za dijagnostičke laboratorije”.

Polikliniki za liječenje životinja Nevres Paprikic opremljena je savremenom i dijagnostičkom opremom.Stručni tim ambulante na čelu sa mr.vet.med Nevres Paprikic nudi niz specijalističkih veterinarskih usluga i vrhunsku brigu o zdravlju kućnih ljubimca.Uz liječenje i preventivnu brigu u ambulanti može se dobiti i brojne stručne savjete o držanju, njezi, prehrani i uzgoju pasa, mačaka, te ostalih kućnih ljubimaca.Ambulanta surađuje sa iskusnim stručnjacima pojedinih područja veterinarske medicine na veterinarskom fakultetu Sarajeva i Beograda i ambulantama te specijaliziranim ustanovama./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: