Danas, 11.marta, uspješno je izvršena druga akcija kupljenja smeća koje su bacali nesavjesni gradjani pored puta na dionicama Polja, Kažanj, Hadžije i Kupjerusi. Uklonjene su i tri manje Deponije koje su građani napravili odlagajući svoj otpad iz svojih kuća.

Svo smeće je pokupljeno i planski zagrnuto.Ovom akcijom želimo svima pokazati da ne želimo više smeća pored naših kuća, niti u MZ Višća Gornja.Trenutno je skoro cijela Višća očišćena i postavljene su table upozorenja da se zabranjuje bacanje smeća.Mole se svi građani da uzmu kantu i da plaćaju komunalije-mi garantujemo da će Vam se isplatiti, jer ćete zaštititi svoje zdravlje i zdravlje svojih komšija.Oni koji nastave zagađivati našu MZ i nekontrolisano bacati smeće, bit će prijavljeni i kažnjeni.

Današnja akcija ne bi bila ovako efikasna da nije bilo nesebične pomoći ponovo od RMU Đurđevik,firme Rizvan i firme MediaSky, koji su dali svoje radne mašine i pomogli akciji čišćenja, na čemu im se srdačno zahvaljujemo.

Hvala svim građanima koji su se odazvali akciji i učinili našu MZ ljepšom.Sljedeća naša akcija je ravnanje terena oko poligona u Kupjerusima i sadnja drveća./Mjesna zajednica Višća Gornja/

Vaš komentar na članak: