Realizacija projekta izgradnje regionalne deponije koju zajednički realiziraju općine Živinice, Banovići i Kladanj bila je tema današnjeg sastanka načelnika ovih općina sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Abdulahom Zukićem i ministrom prostornog uređenja i zaštite okolice Hasanom Fehratovićem.
U postupku eksproprijacije zemljišta određeni subjekti, koji nisu strane u postupku, su podnijele žalbe, te je cijelokupan projekat naišao na poteškoće. Na današnjem sastanku definirani su pravci daljeg djelovanja kako bi se nastavilo sa realizacijom ovog, za Tuzlanski kanton veoma važnog projekta. Dogovoreno je da se tokom naredne sedmice pripremi hodogram aktivnosti i preciziraju budući koraci, a premijer Kantona Bego Gutić je izrazio i spremnost Vlade Tuzlanskog kantona da tokom naredne godine i finansijski podrži realizaciju ovog projekta./Odjeljenje za informisanje/

Vaš komentar na članak: