Upoznavanje o završenim aktivnostima i planovima Nadzornog odbora i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za naredni period bile su teme jučerašnjeg sastanka članova privremeno imenovanog Nadzornog odbora DD „Konjuh” Kladanj Ernade Avdibegović i Ahme Gogića, te vršioca dužnosti direktora Šahsudina Halilovića sa ministrom trgovine, turizma i saobraćaja Mirsadom Gluhićem.

Članovi Nadzornog odbora su upoznali ministra da su nakon imenovanja održali konstituirajuću sjednicu i započeli sa obavljanjem aktivnosti iz svoje nadležnosti. Također su izneseni prijedlozi i planovi za naredni period, sve u cilju hitnog rješavanja problema sa kojima se Društvo susreće.

Ministar Gluhić je naglasio da je uloga Nadzornog odbora velika, što zahtijeva aktivno uključenje u problematiku preduzeća. Također je istaknuto da Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja intenzivno provodi aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi se stvorili uslovi za što efikasnije funkcionisanje Društva./Odjeljenje za informisanje Vlade TK/

Vaš komentar na članak: