Obavještavamo cijenjene građane da će Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla shodno Zaključku o izvršenju Rješenja broj 08-23-2780/15-PA početi sa aktivnostima uklanjanja tonjenjem devastiranog objekta „Stare pošte-Biblioteke“ dana 20.11.2015 godine pa do završetka poslova, a ne duže od 18.12.2015 godine.

U tom cilju je Policijska uprava Tuzla donijela Naredbu o režimu saobraćaja za vrijeme izvođenja radova u ulicama Atik Mahala, Stari Grad i Kulina Bana u Tuzli, i to:

U ulici Kulina Bana kod objekta „Tehnograd“ u dužini oko 150 m, saobraćaj će biti u potpunosti obustavljen gledano iz pravca raskrsnice „Skver“ prema raskrsnici „Tenis“ i presusmjeren u jednu saobraćajnu traku na sjevernoj kolovoznoj traci ulice Kulina Bana.

Ulica Atik Mahala od raskrsnice „Skver“ do zgrade Privredne komore TK će umjesto jednosmjernog saobraćaja biti ulica sa saobraćajem u oba smjera;

U ulici Stari Grad će u potpunosti biti obustavljen saobraćaj, osim za vozila izvođača radova;

Molimo cijenjene građane da u vremenu promjene režima saobraćaja koriste i alternativne pravce kako bi se rasteretio saobraćaj na navedenim ulicama./Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla/

Vaš komentar na članak: