Od juče do danas oko podne trajao je prekid fiksne telefonije, a i korisnici BH Telekoma nisu imali pristup internetu. Do prekida je došlo usljed presjecanja optičkih kablova prilikom izvođenja zemljanih radova na novim gradskim instalacijama.

Svjedoci smo velikih radova na toplifikaciji i izmjeni vodovodnih cijevi, pa je mehanizacija dotakla kablove BH Telekoma, zbog čega je juče i danas fiksna telefonija ostala bez signala, a takođe i internet pristup u jednom dijelu grada.

Očito da je potrebno više saradnje prilikom čitanja nacrta o raznim instalacijama koje su ranijih godina postavljanje u užem i širem dijelu grada, kako ne bi dolazilo da ovako velikih oštećenja!

Na slici: Popravka kablova u blizini “Mocarta”

Vaš komentar na članak: