Međunarodni Dan starih, koji su proglasili UN, obilježava se u cijelom svijetu da bi se naglasila važnost staranja okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.

U Crvenom krstu Živinice sekcija Zlatne dobi, koja okupljaa populaciju starijih osoba, penzionerki, obilježava takođe svoj dan. Povodom Dana starih osoba posjetile su juče Centar Vrati mi osmijeh u Ljubačama, gdje su djeci sa posebnim potrebama uručili poklone.

Nakon ove humanitarne posjete, danas će žene okupljene u sekciji Zlatna dob organizavoti izlet na područje susjednog grada Lukavca, gdje će posjeteti turistički centar jezera Modrac./Š.G./

Na slici: Pred polazak u Lukavac

Vaš komentar na članak: