Tekst je u cjelosti prenesen iz diplomskog rada “Muzicki zivot u Zivinicama od prvih poznatih podataka do 2000.-te godine”
prof. Muminovic Elvedin,
Muzicka akademija Sarajevo, 2002. godine

Opcina Živinice nalazi se u sjeveroistocnom dijelu Bosne i Hercegovine. Na teritoriji opcine Živinice koja iznosi 281 km2, prema popisu stanovništva iz 1991.godine živjelo je 54 463 stanovnika. Opcina Živinice naseljena je od prahistorije.

Nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878.godine u Živinice se doselio znacajan broj stanovnika iz zemalja srednje Evrope.

Prvu tamburašku sekciju formirali su upravo ti doseljenici. Prve organizovane kulturne manifestacije mogu se pratiti od 30.-ih godina XX stoljeca. Prvi omladinski tamburaški orkestar formirao je Emil Sepi 1953.godine. U isto vrijeme formiran je tamburaški orkestar u naselju Kutic. Nakon smrti kapelnika Emila Sepija ovi orkestri su prestali sa radom.

Kulturno-umjetnicko društvo “Konjuh” Živinice osnovano je u toku Drugog svjetskog rata. U okviru KUD-a “Konjuh” Živinice djelovale su brojne sekcije: hor, folklorna sekcija, muzicka, tamburaška i dramska sekcija. U okviru KUD-a djelovao je plesni orkestar, kao i samostalni džez orkestri. U periodu od 1972.-1979.godine KUD “Konjuh” Živinice nije radio. Najzaslužniji za obnovu rada KUD-a “Konjuh” Živinice 1979.godine je Mirzet Sehic.

Limena glazba IDVD “Konjuh” Živinice osnovana je 1952.godine. Okosnicu orkestra cinili su Nino Puljizovic-kapelnik i njegovih pet sugradana koji su doselili iz Dubrovnika. Limena glazba nastupala je prilikom obilježavanja znacajnih datuma, te raznih praznika. Limena glazba izvela je veliki broj nastupa van teritorije opcine Živinice. Osvojila je brojne nagrade na smotrama Limenih glazbi širom bivse Jugolavije.

Osnovna muzicka škola u Živinicama pocela je sa radom školske 1967/68.godine, kao podrucno odjeljenje Muzicke škole Tuzla. Ovu školu završili su brojni muzicari, od kojih su mnogi nastavili školovanje u Srednjoj muzickoj školi i Muzickoj Akademiji. Danas ova škola radi u Prostorijama Prve osnovne škole.

Gradski mješoviti hor formiranje 1980.godine na inicijativu Centra za kulturu i informisanje opcine Živinice. Hor je brojao 50-60 clanova. Nastupao je na brojnim svecanostima u Živinicama i u Bosni i Hercegovini. Gradski mješoviti hor dobitnik je brojnih nagrada sa smotri horova. Nakon 1990.godine hor je prestao djelovati. U okviru Osnovnih škola,kao i u Mješovitoj srednjoj školi djeluju horske sekcije. Svake godine održavaju se smotre horova Osnovnih škola.

Hor ŽiviniceGradski mjesoviti hor dirigenta Baneta Stanojkovica

Učešce ucenika Srednje škole u kulturao-zabavnim manifestacijama pocinje osnivanjem Gimnazije 1964.godine. Znacajno je spomenuti gimnazijski rock-bandove “Kišni dani”, osnovan 1979.godine, te “Crveni rubini”, osnovan 1980. godine.

Iz gimnazijskih rock-bandova nastali su prvi rock-bandovi u Živinicama. To su bandovi: “NLO” i “Žrtvenik”. Osamdesetih godina XX stoljeca djelovao je band “WC-dus”. Od 1992.-1995.godine formirana su cetiri nova pop-rock banda: “Izgubljeni slucaj”, “MŽM”, “Intermeco”, “XY”. Ovi bendovi prestali su sa radom nakon rata.

Nakon završetka rata formiran je band “Agonija”, koji 1998.godine mijenja naziv u “Allba”.

Udruženje sazlija “Sevdah” Živinice formirano je 1993.godine. Osnovni cilj udruženja je razvoj i ocuvanje kulturnih vrijednosti i tradicija bosanskih naroda.

Izvodenjem sevdalinki u Živinicama bavio se veliki broj izvodaca. Najpoznatiji su: Latif Havkic-solo pjevac, te Muhamed, Muaz i Semir Borogovac-sazlije.

Najpoznatiji muzicari koji njeguju tradicionalnu seosku muziku žive u naselju Rasadine u Gornjim Živinicama. U tom naselju i danas djeluju brojni orkestri. Najpoznatiji muzicar iz tog kraja je Nezir Zahirovc-Duce. Krajem 30-ih godina XX stoljeca najpoznatiji su bili mehteri iz Gornje i Donje Lukavice. I danas na tom prostoru djeluju muzicari koji njeguju ovu vrstu muzike.

Prvi Dom kulture izgraden je u Živinicama 1949.godine. U prostorijama Doma kulture radilo je kino, KUD “Konjuh”, baletna sekcija Danice Savic, Narodni univerzitet i Gradska biblioteka. Dom kulture preselio se u novu zgradu 1990.godine. U muzickom životu Živinica ucestvovao je veci broj znacajnih licnosti koje su dale veliki doprinos razvoju istog.

Robert Klenovšek radio je na muzickom obrazovanju mladih, te je bio kapelnik duvackog orkestra.

Emil Sepi pokrenuo je tamburaške sekcije u osnovnim školama i u KUD-u “Konjuh” Zivinice.

Nikola-Nino Puljizevic formirao je i vodio limenu glazbu IDVD “Konjuh” Živinice. Midhat Zulic je bio prvi strucni ucitelj harmonike u R BiH. Miradet Zulic je prvi magistrant na Muzickoj akademiji na Tuzlanskom kantonu. Mumin Trumic istraživao je, sakupljao i zapisivao tradicionalne pjesme i instrumente iz živinickog kraja.

Sabahedin Alija porijeklom iz Turske njeguje turske narodne pjesme. Sead Siocic svirao je u Limenoj glazbi “Konjuh”Živinice. Danas radi u Holandiji kao “docent-predavac” na Rembrandt College Veenendaal. Danica Savic osnovala je i vodila baletnu sekciju u KUD-u “Konjuh” Živinice, Josip Oppitz bio je horovodja tuzlanskog hrvatskog kulturnog društva “Napredak-Majevica”. U isto vrijeme svirao je orgulje u Katolickoj crkvi u Tuzli. Ivo Andric je osoba koja je cijeli svoj radni vijek posvetila izradi violina kao jedinom izvoru materijalne egzistencije.

Merka Kakeš, nastavnica muzicke kulture ove godine puni 35 godina muzicke edukacije u J.U.”I osnovna škola” Živinice.

Iz svega gore navedenog da se izvuci osnovni zakljucak:
Muzicki život grada Živinica u zadnjih pedeset godina bio je veoma bogat, a muzicki amaterizam osnov svih kulturnih zbivanja.

Zahvaljujuci DP “Konjuh”Živinice u Živinice se doselio veci broj doseljenika koji su kulturni život u istom uveliko obogatili.

Izraženi entuzijazam tih godina kod vecine ucesnika kulturnog života je bio osnovna pokretacka snaga koja je stvarala kulturna dogadanja gradanima grada Živinica. Nedostatak institucija koje bi se trebale baviti skupljanjem i ocuvanjem arhivske gradje umnogome otežavaju bolje poznavanje muzickog života u Živinicama.