Deni Trumić: Svestranim aktivnostima do uspjeha

Deni Trumić ima 19 godina, učenik je Mješovite Srednje Škole Živinice, gdje završava mašinsku tehničku školu. Međutim, ono čime se najviše ponosi su vannastavna postignuća.

Njegova priča je počela u Fondaciji Tuzlanske Zajednice, gdje je bio član Odbora Omladinske Banke 2017/18, gdje je otkrio ljubav prema aktivizmu, filantropiji i humanosti. Ubrzo nakon toga, učlanio se i u Crveni Križ Općine Živinice i Asocijaciju Srednjoškolaca u BiH, a kroz slijedeće dvije godine postaje član Omladinske Novinske Asocijacije u BiH, European Youth Parliament BiH-a, Omladinskog Resursnog Centra Tuzla i još nekih organizacija koje mu pružaju priliku da radi na sebi i pomaže drugima.

Aktivizam je ubrzo napredovao, te postaje prvo vršnjački edukator, a zatim i koordinator u Fondaciji Tuzlanske zajednice, član Kluba Mladih Crvenog Križa Federacije Bosne i Hercegovine i koordinator Lokalnog Tima Živinice ASuBiH-a. Tu dobija priliku da radi sa marginaliziranim grupama, socijalno ugroženom, djecom sa smetnjama u razvoju i zaista, najveća nagrada koju dobija od svog rada jeste iskrena radost kada vide da više nisu izdvojeni, da se mogu osjećati opušteno i ravnopravno u toj sredini.

Naravno dostignuće na koje je posebno ponosan jeste činjenica da prije tačno godinu dana osniva Odred Izviđača “CROA” Živinice, gdje obnaša funkciju načelnika Odreda. Kroz Odred mu je pružena mogućnost da uradi još više za svoju okolinu, bilo to preko edukativnih radionica za marginalizirane populacije, humanitarna pomoć socijalno ugroženim, podrška i izleti udruženju osoba sa smetnjama u razvoju ili jednostavno posjeta domu za nezbrinutu djecu. Ipak, smatra da je ovo i dalje samo početak aktivističkog putovanja, i da najbolji dio tek dolazi.

Deni je trenutno kandidat za najboljeg lidera mladih u TK, a za to mu je potrebna Vaša pomoć! Za njega možete glasati na online platformi: https:https://bigbang.kameleon.ba/kandidat/deni-trumic/