GO CK:Pripremni kamp na”Dreniku”

Ekipa prve pomoći Crvenog križa Grada Živinice u sastavu: Nejra Kadrić – kapiten, Rukija Hodžić, Mirna Andrić, Sejfudin Imamović, Neira Mulić i Osman Durić će tokom vikenda održati pripremni kamp na lokaciji PD “Drenik”.

Pripremni kamp je tradicionalna aktivnost koja se realizuje za svaku ekipu prve pomoći svake prethodne godine, te je od iznimnog značaja za stvaranje tima i timskog rada.

Iz tog razloga uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjerat ćemo ponovo organizovati ovaj događaj. Članovi ekipe će imati priliku da steknu bolje komunikacijske sposobnosti unutar tima, sposobnost prilagođavanja okruženju u kojem se nalaze, improvizaciji, te adekvatnom reprezentiranju svih osobina i sposobnosti koje treba imati jedan član ekipe.

Crveni križ Grada Živinice ovakvim načinom rada stiče najkvalitetnije mlade ljude sa našeg područja, koji zaista trebaju biti ponos roditelja, zajednice, okruženja i svih nas koji u svemu ovome vide neku svrhu, jer ona zaista postoji./Tim za medije/