SUND BiH

aaaaaaa--14. ELDIN HODŽIĆ

Eldin Hodžić je po prvi puta na listi kandidata za Općinsko vijeće Živinice. Eldin je osnovnu školu završio u Bašigovcima, Srednju ekonomsku školu u Tuzli, a Ekonomski fakultet u Bihaću, gdje je na postdiplomskom studiju stekao zvanje magistra ekonomskih nauka.
Zaposlen je u firmi Iverex Komerc, gdje obavlja dužnost direktora prodaje ove poznate firme, koja uspješno posluje punih 12 godine. Kao direktor prodaje uspješno je organizovao plasman namještaja na tržište zemalja regije i Evropske unije, što je doprinijelo da firma postiže pozitivne poslovne rezultate.

Želja mu je da kao mlad, stručan i obrazovan kadar pomogne razvoj lokalne zajednice, posebno u oblasti poduzetništva, na dobro svih građana.

 

 

 

 

 

muhamed_djulovic214. Muhamed Đulović

Muhamed Đulović je dugogodišnji aktivista Mjesne zajednice Suhe i njen dugogodišnji predsjednik gotovo pune dvije decenije. Za taj period, kao predsjednik MZ Suha, u ovom mjestu realizovano je 55 projekata infrastrukture.

Danas svaka kuća u svih naseljenih 11 mjesta ima pitku vodu, skoro svaki zaseok ima asfaltni put, ukupne dužine 16 km, izvršena je rekonstrukcija i dogradnja ambulante porodične medicine, izgrađeno i rekonstruisano 10 betonskih mostova, izgrađen poligon za male sportove kod Osnovne škole Suha, izgradnja i rekosntrukcija vjerskih objekata u džematu Suha, izgrađeno i rekonstruisano spomen obilježje i javne česme, izgrađena dva sabirna rezervoara za vodu, rekonstrukcija i stavljanje u upotrebu izvora pitke vode Modran, izgradnja centralnog grijanja i kamene ograde oko škole, stvoreni su uslovi za mlade u oblasti kulture i sporta, nabavljen je namještaj i nastavna pomagala za polaznike vjerske pouke u džematu Suha, asfaltirana je staza prema mjesnoj džamiji, obavljeno nekoliko vodozaštitnih objekata, rekonstrukcija električne mreže, organizovano više humanitarnih akcija za pomoć mještanima…

Tokom tekuće godine nastavljene su mnoge akcije na području Suhe u cilju stvaranja još povoljnijih uslova za život, a koje pokreće i vodi aktivista Muhamed Đulović. Tako će se izvršiti rekonstrukcija i dogradanja vodovoda, gradnja ulične rasvjete, postaviće se ograda oko sportskog poligona, urediti spomen obilježje, asfaltiranje mini sportskog poligona Jablanica, obaviće se sanacija Doma kulture, a sve to uz pomoć budžetskih sredstava općine Živinice.

Prema svemu što je do sada urađeno MZ Suha je jedna od najljepših mjesnih zajednica na području općine Živinice, a zasluge za takvu ocjenu pripadaju predsjedniku Muhamedu Đuloviću.

hamdija_numanovic35. HAMDIJA NUMANOVIĆ

Hamdija Numanović je po zanimanju diplomirani mašinski inženjer, zaopslen u MSŠ Banovići. Poznati je društveno-politički i sportski radnik. Tri puta je biran u Općinsko vijeće Živinice, 4 godine obnašao je dužnost pomoćnika ministra za zbrinjavanje raseljenih osoba u Vladi Tuzlanskog kantona.

Osnivač je Stranke udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine (SUND BIH), sa kojom je na posljednjim lokalnim izuborima osvojio 3 mandata.

Prof. Hamdija Numanović, predsjednik SUND BIH, pred izbore poručio je građanima-biračima:

“Zalagaću se za bolji zdravstveni i obrazovni sistem, zapošljavanje, a posebno razvoj malih i srednjih preduzeća, pri čemu ću se zalagati da se radna dozvola za rad može dobiti za jedan dan i na taj način omogućiti odmah upošlljavanje velikog broja nezaposlenih. Takođe ću se zalagati za racionalno i plansko iskorištavanje prirodnih resursa, koji su u BiH na zavidnom nivou, ali na žalost, nalaze se zarobljeni od strane moćnika. Više solidarnosti, više jednakosti, bez manipulacija”.

Tokom života Hamdija Numanović je činio mnoga dobra djela, posebno se isticao u humnitarnim aktivnostima, što mu je bilo veliko zadovoljstvo, o čemu kaže:

“Pored niza zadovoljstava u životu, činjenje dobrih djela mi je pričinjavalo najviše zadovoljstva i tada bi bio najradosniji. Posebo u situaciji kada sam bio u poziciji da obrazujem i školujem one đake koji nisu imali dovoljno sredstva, tako da sam svojim budžetom ulagao u mlade generacije”.

Iz programske koncepcije SUND BiH:
program