Kolumna

Ljubav majke prema djetetu

U subotu 26.11.2022. godine na bulevaru u Živinicama zatekao sam prizor kao u bajci. Majka i

Stanje u našem društvu

Stanje kod nas je katastrofalno. Ako analiziramo bilo koji segment našeg bitisanja u BiH, zaključićemo, da

Revolucija

Ekonomska situacija kod nas je izrazito teška. Nije bolje stanje ni u kulturi. U politici je

Korona

Svaki odlazak mene i moje supruge u Dom zdravlja Živinice je za nas oboje, pravi pakao.

Sinovi radnih koleginica

Naš narod ima običaj vezati sudbinu za status neke osoba u društvenoj zajednici. Sa tim se

Planinarska društva

Udruženja građana planinarska društva kod nas su, kako reče jedan planinar, Društva Jednog Lica (DJL): U

Teška situacija radničke klase

Mislio sam da 1. Maj, koji je već prošao, čestitam onima kojima treba da se čestita

Ljudski rod mora međusobne odnose pravičnije urediti

Nekoliko puta sam gledao film Džungla. Svaki put kad odgledam ovaj film, obuzme me neka toplina

Bingo kralj dobrih cijena i usluga

Najveći trgovački lanac u BiH Bingo putem sredstava informisanja je obavijestio javnost da ima dovoljne količine

Nakaradno preduzeće

Privredno preduzeće je veona složen sistem sa stanovišta njegovog funkcionisanja. U tom sistemu obavlja se rad,

Nagli rast cijena u maloprodaji

Na početku 2021. godine uradio sam računarski program za praćenje cijena u maloprodaji. Taj program možete

Sretna nova 2022. godina

Poštovani narode, prije nego što vam čestitam novu 2022. godinu želim da napišem nekoliko napomena. Čovječanstvo

Neobilježena cesta

Prošle su skoro dvije godine kako je izgrađena cesta sa tri trake na relaciji od Donjih

Dvore grade naši privrednici

Ekonomska situacija u našoj zemlji je, najkraće rečeno, zabrinjavajuća. Tehnološki i organizacioni nivo naših preduzeća je