COPY-PASTE stručnjaci

Razgovaram sa svojom starijim sinom i njegovom suprugom koji žive i rade u Beču. Naš razgovor se odnosio na rad. Moje pitanje prema njima je bilo;
da li radite i primate li platu u ovom vremenu korone?
Obadvoje su se nasmijali i detaljno me obavijestili o aktivnostima austrijske privrede i vlade u ovom vremenu kada korona hara svijetom.
Preduzeća kao i ustanove, koja imaju uslove, radne aktivnosti obavljaju putem interneta, a takvih je dosta u ovoj zemlji. Jednostano rečeno, kadrovi i uposlenici rade od kuće putem žice, t.j. interneta.
Austrijska vlada je izdvojila ogromna sredstva da bi obezbijedila, skoro nesmetano funkcionisanje preduzeća i državnih ustanova.
Ado mi reče da, čak što više, u njegovoj kompaniji ima daleko više posla nego prije korone i da primaju nove stručne radnike.
Nela, radi na univerzitetu kao profesor i posao nesmetano obavlja iz stana u Beču.
— Nemojte se sekirati, viču oni,
— plate nam redovno idu.
Mlađi sin Adi, kao profesor u univerzitetu u Cirihu, takođe radi i prima redovnu platu.

To je to. Razvijena društva, koje imaju sisteme u funkcionisanju države, njene ekonomije i njenih organa, lako se organizuju, uslijed novonastalih situacija, na nove načine funkcionisanja.
Ta društva veliki značaj polažu na kadrove koji su osnov tehnološkog razvoja.
Kako je kod nas sa privredom u ovom vremenu korone? Veoma teško. Preduzeća su dočekala ovo vrijeme sa koronom, veoma bolesna i slaba. Čast pojedinim preduzećima, ali njih je veoma mali broj koji nemaju u ovom vremenu izrazitih problena. Treba imati u vidu, da je pošast zvana korona, izrazito ometajući objektivni faktor u funkcionisanju naših preduzeća. Ali isto tako, bezbroj je i subjektivnih faktora koji su negativno djelovali na funkciinisanje preduzeća prije nastanka korone. To su: hronična nelikvidnsot, loša organizacija procesa, nizak nivo tehnoloških procesa i loš kadar. Kad kažem loš kadar, mislim na, kako sad to kažu, menadžment, odnosno, rukovodioce. Mi imamo izuzetno vrijedne radnike, dobre majstore, zanatlije, vrijedne činovnike i stručnjake koji obavljaju izvrše poslove.
Gdje je problem? Problem je u našem mentalitetu. Vlasnici pojedinih privatnih kompanija postavljaju za rukovodioce neznane i osobe za niskim stepenom prosvijećenosti, karaktera i morala. Takvi kad se dočepaju vlasti, odnosno, ovlaštenja, ne vide ni boga ni ljude. Oni su samo bitni. Vremenom, ovi takozvani kadrovi, postaju prave psihopate. Njima nisu bitni ljudi, njima je bitno da pobjeđuju gazeći svakog pojedinca za koga smatraju da im smeta. Takođe, oni su eksperti za obavljanje prljavih poslova za vlasnike preduzeće, t.j. svoje poslodavce.
Ovi, takozvani kadrovi, obično su dobro nagrađeni od vlasnika preduzeća. Pored visoke plate, poslodavci im daju i određeni procenat od dobiti koja se ostvari u preduzeću na kraju poslovne godine. Grade im velelepne stambene objekte na ekselentnim mjestima u gradu. Troškove gradnje ovih velelepnih stambenih objekata, dopisuju u investicije.
Znači, ovi turbo folk menadžeri, zarađuje više nego turbo folk pjevačice, i to ne zbog uspjeha u radu, već zbog vjernosti svojim poslodavcima.
Kako rade, odnosno, funkciošu ovi takozvani kadrovi? Sigruno se pitate. Rade po sistemu COPY-PASTE.
Čim zauzmu pozicije, ovi kadrovi obilaze druga preduzećima da gledaju kako ovi rade da bi to primijenili u poslovanju preduzeća u kome rukovode. Skoro da obilazile i dječija obdaništa da snimaju način njhovog rada.
Pored ovog metoda rada, veoma su vješti i u mešetarenju. Vješti su takođe i sa sistemom, ucjena sirotinje i slabih. Uglavno sve su oni, osim onoga što treba da budu, znani, moralni i karakterni rukovodioci.
(Selimović Edhem Edo)