Bosna i Hercegovina je prepuna divljih deponija, jer nesavjesni građani svakodnevno odlažu otpad u prirodu i na taj način stalno povećavaju broj ilegalnih deponija. Procjenjuje se da u našoj državi ima preko 10.000 divljih deponija, čiji je negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Područje općine Živinice takođe obiluje divljim deponijama i teško je procjeniti koliko ih ima, ali je sigurno da se ta cifra kreće na blizu stotinu. Jedna od njih je i na perifernim dijelovima Suhe, na početku šumskog zemljišata braće Rame i Mustafe Čamdžić, koji su nam pokazali sa kakvim problemima se susreću.

“Više puta smo se obraćali nadležnim organima da se riješi ovaj problem, ali nema rezultata. Ovo je opasno po zdravlje ljudi, a da niko ne želi da se ovo zlo ukloni. Izgleda da smo mi navikli da samo ako nas neko udari kakvom “palijom” i nanese vidljivu povredu, da je to prekršaj! Međutim, deponije su leglo insekata, pasa lutalica, štakora i drugih prenosnika zaraznih bolesti, ali to nikoga ne obavezuje da se stanje popravi. Da zlo bude veće niže deponije nalazi se izvorište koje mještani i prolaznici koriste kao pitku vodu, što takođe može negativno uticati po njihovo zdravlje”, priča nam suvlasnik šume u kojoj se odlaže otpad Ramo Čamdžić.

Na kraju, poručujemo mnogima da pomisle na vlastito zdravlje i zdravlje svoje porodice, prije nego bace otpad u prirodu, ako im ljepota okruženja i prirode ništa ne predstavlju. Dok ne proradi savjest svakog pojedinca, da ima zdrav odnos prema prirdnom okruženju, pozivamo odgovorne da poduzimaju mjere, kako bi se uklonile divlje deponije sa naših prostora!

Vaš komentar na članak: