Fizički napad na planinara

Planinar sam već decenijama. Godišnje prepješačim planinama BiH oko 700 km. Ovo što mi se dogodilo na zadnjoj planinarskoj maršuti maram iznijeti u javnost, da se vidi da je kod nas sve moguće pa da i planinar bude fizički napadnut na svojoj maršuti.
Dana 10.09.2017. godine došao sam bicikom na planinarski dom PD Drenik Živinice, na područje zvano Njivice. Tu sam zatekao predsjednika PD Drenik Užičanin Rasima, Redžić Husu i sina Redžić Huse.
Započeo sam razgovor sa predsjednikom PD Drenik Užičanin Rasimom. Pohvalio sam rad PD Drenik, a predsjednik Rasim je počeo da iznosi aktivnosti PD Drenik iz Živinica. Prekinuo ga je Ređžić Huso rekavši, šta imaš ti njemu da pričaš. Obratio sam se Redžić Husi i rekao mu, ja sa tobom ne razgovaram već sa Rasimom. Huso je odmah ustao i krenuo prema meni da me fizički napadne, bez ikakvog razloga. U tome ga je spriječio predsjednik Rasim. Obratio sam se predsjedniku Rasimu i rekao mu, bit ćeš svjedok da me je Huso pokušao grubo fizički napasti i da si ga ti u tome spriječio. Na to je Huso krenuo ponovo prema meni ali ga je ponovo spriječio Rasim da ostvari kontakt sa mnom, t.j. da me fizički napadne. Kad je ponovo bio spriječen od strane Rasima da me fizički napadne Huso je kao najveći kabadahija mi naredio, uzimaj taj bicikl i kidaj odvade, p…. ti materina. Bio sam zatečen, obzirom da je Huso prosvjetni radnik, profesor, na takvo ponašanje jednog intelektulca.
Naravno zbog grubog fizičkog nasrtaja na moj lični integritet i poniženje mene i moje ličnosti, prijavio sam policiji PU Živinice Redžić Husu i zamolio dežurnog da odmah pošalje patrolu na područje planinarskog doma Drenik Njivice. Policijska patrola je došla i ja sam joj dao izjavu o grubom napadu na mene od strane Redžić Huse.
Ovo nije prvi put da pojedini članovi PD Drenik iz Živinica iskazuju prema meni neprimjereno i agresivno ponašanje. Na zadnjoj održanoj izbornoj skupštini ovog društa na kojoj su bile i polovke na stolovima, jedan od članova ovog društva grubo me je prekinuo u diskusiji rekavši, da idem u Bratunac i da tamo držim govore.
Razlog ovakvog odnosa pojedinih članova PD Drenik iz Živinica prema meni je zbog toga što sam kao predsjednik nadzornog odbora ovog društa u predhodnom sazivu tražio detaljni izvještaj o finansijskom poslovanju ovog društa i to posebno o utrošku finansijskih sredstava u desetinama hiljada KM dobijenih kao donacije. Umjesto da organi ovog društva u predhodnom sazivu stave na raspolaganje NO dokumentaciju o izvorima i utrošku ovih sredstava, mene su po hitnom postupku izključili iz NO.
U periodu kada su ova sredstva trošena, u upravljačkim organima ovog društva bio je i Huso Redžić koji je na mene fizički nasrnuo dana 10.09.2017. godine.
Znači, zbog toga što nisam htio učestvovati i nezakonitom raspolaganju novčanim sredstvima ovog društva koja su dobijena kao donacije, time što bih kao predsjednik NO dao pozitivan izvještaj o finansisjkom poslovanju društva za period kada sam bio predsjednik NO, nada mnom se vrše neprimjere torture od strane pojedinih članova bivšeg rukovodstva ovog društva; teritorijalna segregacija, fizički nasrtaji na mene i tsl.
Pitam se, da li je moguće da nam djecu vaspitavaju ovakvi kao što je Huso Redžić

Selimović Edhem Edo, aktivni dugogodišnji planinar