U Javnom preduzeću Komunalno čine velike napore da ovih zimskih dana svi putevi i gradske ulice budu prohodne, kako za motorna vozila, tako i pješake.

Da bi ulice i putevi bili prohodni komunalnim djelatnicima je potreba veća saradnja gradjana. Naime, mnogi ostavljaju parkirana vozila koja blokiraju čišćenje ulica, tako da se prilikom korištenja mehanizacije mora obilaziti parkirano vozilo, tako da mnogi dijelovi ostaje pod snijegom.

Djelatnik u JP Komunalno Jasmin Muminović je fotografisao jedan takav primjer, kada gradjani parkiraju vozila gde stignu, a hoće da im ulica ili put budu prohodni. Zato poziv gradjanima da pomognu komunalcima, tako što će vozila skloniti, kako bi se omogućilo čišćenje snijegom zatrpanih terena za komunikacije.

Vaš komentar na članak: