Inicijativa za formiranje udruženja prognanika

Nekoliko prognanika koji žive sa porodicima na području opštine Živinice je pokrenulo inicijativu za formiranje udruženja prognanika. Ovo udruženje bi djelovalo na području opštine Živinice a obuhvatilo bi sve prognanike koji žive na ovom području, bez obzira odakle su došli pod najezdom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Članovi inicijatvnog odbora su zaključili da je potrebno što hitnije formirati ovo udruženje da bi ono svojim aktivnostima doprinijelo ravnopravnom statusu prograničke populacije sa drugim stanovništvom opštine Živinice. Kanstatovano je da prognaničko stanovništvo čini oko 30% stanovništva opštine Živinice i da je dalo veliki doprinos u razvoju ove opštine.
Ciljevi za koje se zalagati udruženje su:

– Razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života na području opštine Živinice, u Tuzlanskom Kantonu i BiH,
– Razvijanje osjećanja ljubavi prema BiH i zaštita njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića,
– Puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici u opštin Živinice, TK I BiH,
– Očuvanje, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline u opštin Živinice, TK I BiH.
– Razvoj, afirmacija i očuvanje svih kadrovskih potencijala iz prognaničkih mjesta na teritoriji opštine Živinice, TK I BiH,
– Uvezivanje populacije iz dijaspore sa maticom putem web site-u udruženja,
– Afirmacija naučno-istraživačkog rada i inventivnog rada,
– Finansijska podrška za školovanje talentirane I nadarene djece,
– Pružanje pravne pomoći izbjegličkoj populaciji,
– Pružanje savjeta I stručne pomoći iz oblasti marketinga,menadžmenta ,poslovne informatike i organizacije rada.-Informatička obuka članova udruženja.-Izučavanje stranih jezika.
– Afirmacija položaja i statusa mladih u BiH.
– Stvaranje uslova za održivi povratak i integraciju povratnika.
– Pokretanje i podrška procesu uspostavljanja, zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima Bosne i Hercegovine;
– Punu ravnopravnost građana, u skladu sa međunarodno pravnim aktima
– Stvaranje uslova za evropske standarde kvalitetnog života i rada
– Razvijanje multinacionalnih i multireligijskih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima;
– Povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu,
– Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja.

Utvrđene ciljeve Udruženje će ostvarivati kroz slijedeće oblike djelovanja:
– Javne tribine, okrugle stolove, predavanja, tematske zborove;
– Saopštenja i stavove;
– Učešće u sredstvima informisanja, radio i TV emisije;
– Skupovi podrške i protesta;
– Inicijative i prijedlozi nadležnim organima;
– Kulturno umjetnički programi (izložbe, priredbe…);
– Seminari i savjetovanja;
– Saradnja sa elektronskim i pisanim medijima;
– Humanitarne aktivnosti;
– Propagandna djelatnost, izdavačka djelatnost, radio i TV spotovi, plakati, letci, zidne novine i sl;
– Saradnja sa institucijama, forumima i ustanovama;
– Organizovanje i pružanje svih vrsta usluga članovima Udruženja
– Organizovanje volonterskih aktivnosti kao i razmjena volontera.

Članovi inicijativnog odbora su izvršili sve pripreme za formiranje i registraciju udruženja; urađen je nacrt statuta, pripremljena dokumentacija za registraciju i urađena dokumenta za održavanje osnivačke skupštine.

Selimović Edhem Edo