Konkursi na određeno vrijeme

U osnovnim i srednjim školama uveliko traje konkursna procedura za prijem nastavnog kadra.Praksa je u našim školama da se uglavnom primaju osobe na određeno vrijeme, tako da svake školske godine sve ide iz početka.

Ima prosvjetnih radnika koji konkurišu na pedesetak škola, pa ipak teško dobiju šansu za zaposlenje, pa makar i na određeno.S toga su mnogi primorani da mijenjaju profesiju, da rade u buticima, prodavnicama ili gostionicama, a mnogi opet odu u inostranstvo.

Jedna od onih profesorica koja rijetko dobije šansu da se zaposli jeste i Sedina Hodžić, o čemu ima svoje mišljenje:

“Predajem nastavni predmet fiziku, ali dobiti posao je ravno”bingu”!Za sada necu predavati dokumenta za prijem nigdje kod nas, jer je štela odavno prisutna, pa sam riješila potražiti sreću u Srajevu.Prošle godine sam konkurisala na deset škola, pa svugdje odbijenica”.

Nadati se da će Sedina imati više sreće, pa makar to bilo i u Sarajevu, a mnogi će, svakako, razočarani morati potražiti sreću na drugim radnim mjestima izvan prosvjetne struke./Š.G./