Zdravstvo, državni vrh, inspekcije i obrazovanje oblasti su u kojima je korupcija najprisutnija. Ovo je pokazalo šestomječeno online istraživanje provedeno na uzorku od 500 anketiranih iz Tuzle, Sarajeva, Zenice, Bihaća, Mostara, Doboja, Brčkog, Banja Luke, Prijedora i Trebinja. Istraživanje je provedeno u okviru projEkta MitoLovac kojeg, u saradnji sa Centrima civilnih inicijativa, provodi NVO Radio Kameleon-otvorena mreža ljudskih prava i demokratije iz Tuzle. Ova organizacija javnosti je danas ( 04.06.2012.god.) prezentirala aktivnosti u prvoj godini realizacije projekta te predstavila planove za naredni period.

  U prvoj godini rada MitoLovac bilježi brojne rezultate. Ogledaju se prvenstveno u zavidnom broju zaprimljenih  prijava koruptivnog djelovanja, potom uspješno organizovanim promocijama projekta u devet gradova BiH te dobrom saradnjom sa nadležnim institucijama u postupanju prema zaprimljenim prijavama. U proteklom periodu Odjelu za borbu protiv privredno-finansijskog kriminaliteta i korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona proslijeđeno je  preko 30 prijava koruptivnog djelovanja. Od tog broja za 18 prijava se pokazalo da se prema njima može djelovati te su proslijeđene na dalji postupak kod nadležnih institucija u BiH.

  Od danas je otvoren i konkurs za najbolju novinrasku priču o temi Korupcija Direktorica Udruženja Radio Kameleon Kristina Gligorović kaže da na ovaj način NVO Kameleon u saradnji sa Centrima civilnih inicijativa želi odati priznanje bosanskohrecegovačkim novinarima koji doprinose podizanju svijesti o važnosti borbe protiv korupcije.  Nagrada uključuje studijsko putovanje u jednu od zemalja EU sa pokrivenim troškovima boravka i putovanja.  Konkurs/natječaj je otvoren od 4.juna do 4.avgusta 2012. godine. O pravilima natječaja više na www.mitolovac.ba

  Tim Mitolovca ističe ostvarenu dobru saradnju, prvenstveno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijom Brčko Distrikta BiH te Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Istovremeno ukazuje na ignorantski odnos sudskih organa.

Ismeta Smajić

Vaš komentar na članak: