Rudnici mrkog uglja Banovići počeli su sa pripremama oko mogućeg uticaja globalne ekonomske krize na njihovo poslovanje. Menadžment ovog rudnika već je uradio određene mjere za ublažavanje posljedica globalne finansijske krize, te će i ukolko se ta mogućnost desi spremno je dočekati.

   Prateći sveukupnu privrednu situaciju u BiH, rijetke su kompanije koje pridaju značaj a vezano za neposredna događanja o globalnoj finansijskoj krizi na buduće poslovanje, kao što to rade Rudnici mrkog uglja Banovići. Menadžment ovog rudnika razmatrao je mogućnost koliko i u kojoj mjeri talasi globalne krize mogu zahvatiti i njihovo poslovanje, potvrdio je dr.Mirsad Kikanović, predsjednik Odbora za reviziju RMU Banovići. Kako ističe direktor RMU Banovići Munever Čergić, ukoliko se uticaj globalne ekonomske krize odrazi na ovaj rudnik, bit će znatno manji u odnosu na ostale privredne i druge oblasti u FBiH. Prateći uticaj globalne krize u okruženju Nadzorni odbor RMU Banovići je održao tematsku sjednici kako bi razmotrili uticaj globalne finansijske krize i donošenje mjera eventualne krize na poslovanje ovog rudnika, izjavio je Emin Haračić, predsjednik Nadzornog Odbora RMU Banovići.

  Ukoliko Rudnike mrkog uglja Banovići i zahvati globalna kriza, što je za sada neizvjesno, kako ističu iz menadžmenta, već imaju određene metode za ublažavanje posljedica krize. Također uprava ovog preduzeća u narednom periodu sačinit će ekspertnu grupu u kojoj će pored stručnjaka iz Rudnika biti uključeni i vanjski, sa zadatkom izrade plana- kako postupiti i ublažiti uticaj globalne krize, kako na poslovanje rudnika, tako i standard radnika ./Sabina Džibrić/

Sabina Džibrić

Vaš komentar na članak: