U Kabinetu ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Kantona, danas je u ime Vlade Tuzlanskog kantona, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona prof. dr Nađa Avdibašić – Vukadinović sa Admirom Terzićem, predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona i Mirzetom Pozderovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK, potpisala Anekse Kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

 
  Kako je definirano aneksima ugovora, a da bi se omogućila neometana osnovna primanja uposlenih u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, za obračun plaća utvrđena je osnovica u iznosu od 380,25 KM, topli obrok u iznosu od 8,00 KM, te pravo na naknadu za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od 400,00 KM. Regres je definiran, danas potpisanim, posebnim Sporazumom o ostvarivanju prava na naknadu za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu, a kojim su sporazumne strane saglasne da se isplati u dva dijela i to:
 
-prvi dio u iznosu od 200,00 KM isplatit će se najkasnije do 31.08.2013. godine,
-preostali dio naknade isplatit će se najkasnije do 30.06.2014. godine.
 
  Također, uposlenici u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja imat će pravo na nagradu za kontinuiran rad ukoliko to pravo ostvare službenici i namještenici kantonalnih organa uprave, i to na isti način i u istim novčanim iznosima.

L. Kavazović

Vaš komentar na članak: