Pismo Ede Suljkanovića

Obraćam vam se,vašem portalu,kao građanin ove zemlje,kao stanovnik ovog grada,gdje sam i rođen,grada Živinica, da se riješi jedan dugogodišnji problem.Kao zainteresirana strana želim da se taj problem riješi na obostrano zadovljstvo svih strana.

A problem je u tome da se sa javne površine,odnosno puta ukloni sporno drveće i time obezbijedi nesmetan ulaz u posjed tj. dvorište,garažu.

Obraćali smo se svim mogućim i nemogućim općinskim službam,koje su zato nadležne,od samog gosp.načelnika pa dalje, ali nista nije urodilo plodom.To i ne bi bio problem da se taj posao oko uvođenja općine obavio kako treba!? Da se tom prilikom sklonilo drveće sa puta i da je isti priveden svrsi kako treba TO ne bi bio problem.Znači općina je sama napravila i odgovorna za taj problem s kojim smo suočeni samo mi i nama je na teretu,običnom građaninu.I pored uredne papirologije,mnogobrojnih zahtjeva,da se to riješi,pa čak i od Komisije za mjesne zajednice,zaštitu okoliša,kulturnog i prirodnog naslijeđa i saradnju sa općinama i gradovima , koja je bila na licu mjesta i konstatovala da se sporno drveće nalazi na putu,taj problem nije riješen,a istoj komisiji dozvolu za rad je dalo Općinsko vijeće, što je na kraju to sve jadno i žalosno.I pored toga što je gosp.načelnik odredio općinske službe,njihove šefove,da nađu rješenje ali ništa od toga,a isti su se navodno svojim potpisima obavezali da će to riješit.

Samo nas zavitlavaju i vrte u krug,ovaj kaže to nije moja nadležnost,onaj nije moja i sve tako u krug…Niko nikog ne respektira, a problemi se samo gomilaju.Ne znam možda u općini za te naknadne poslove postoji neki ,,cjenovnik,, da se TO obavi a Ja ne znam.Ili pak da sam u nekoj ,,stranci,, ili da je ,,njima,, u interesu to bi se davno završilo,čak bi bilo i asfaltirano i rasvjeta i sve ostalo što jednu ulicu krasi.

Ali, ko zna čuda da se dese pa općina bude gazda svoj na svome pa taj problem riješi.Meni i ostalim običnim smrtnicima ostaje da se nadamo da će se to jednom riješit,valjda u općinskoj upravi smognu snage da rješavaju probleme običnih građana, jer su im isti omogućili da sjede u udobnim foteljama.Ali, čuda su moguća pa čak i u ovoj našoj lijepoj Bosni I Hercegovini.I na kraju mogu im samo reći HVALA za problem koji ste nam ostavili…/Edo Suljkanović/