Istraživanje provedeno u šest evropskih zemalja pokazalo da su prosječne bruto plate najmanje u Srbiji a najveće u Češkoj. U BiH i Srbiji najmanje plaćeni niskokvalificirani poslovi, dok su u Hrvatskoj plate za iste pozicije znatno veće nego u drugim zemljama regiona. Pozicija Country Managera najplaćenija pozicija u BiH.

  Podaci portala Plata.ba, koji se odnose na prosječne BRUTO plate u BiH, poreĎeni su sa bruto platama u Republici Slovačkoj, Češkoj Republici, MaĎarskoj, Republici Srbiji i Hrvatskoj. Plata.ba istraživanje pokrenuo je portal Posao.ba u saradnji sa partnerima iz Slovačke, kompanijom Profesia.sk, te predstavlja
najveće online istraživanje plata.

   Najplaćenija pozicija (prosječna mjesečna bruto plata) u BiH prema podacima Plata.ba je pozicija Country Managera u iznosu od 6147 KM. Radnik na istoj pozicij u Srbiji zaraĎuje 2610 KM a u Hrvatskoj 5097 KM. Na ovoj poziciji najviše zaraĎuju Česi sa platom u iznosu 7592 KM.

  Druga najplaćenija pozicija u BiH je pozicija Direktora sektora u bankarstvu. Prosječna plata na ovoj poziciji iznosi 4161 KM. Izvršni direktor u BiH zarađuje 3667 KM u prosjeku, u Republici Srbiji 3374 KM što bi bila najmanja plata
na ovoj poziciji dok u Hrvatskoj prosječna plata za ovu poziciju iznosi 4587 KM. Najveću platu na ovoj poziciji imaju radnici u Češkoj Republici u iznosu od 4921 KM. Pozicija Direktora prodaje jedna je od najplaćenijih pozicija. Tako direktor prodaje u BiH zarađuje u prosjeku 3560 KM, u Hrvatskoj 4031 KM a u Srbiji je najmanja prosječna plata za ovu poziciju u iznosu od 2762 KM. Direktor prodaje u Češkoj Republici zaraĎuje 5143 KM što je najveća plata na ovoj poziciji u
poređenju sa ostalim zemljama.

  Pozicije Menadžera prodaje farmaceutskih proizvoda te Regionalnog menadžera po visini bruto prosječnih plata u BiH zauzimaju peto mjesto sa platama u iznosu 3040 KM i 3050 KM. U Hrvatskoj se isplati biti Konobar, Spremačica ili Kasir a u Slovačkoj Obućar. Kao i u prethodnom periodu, na poziciji Obućara je najmanja prosječna bruto plata u BiH u iznosu od 620 KM. U Mađarskoj obućari zarađuju 662 KM u prosjeku dok obućari u Slovačkoj zarađuju 1048 KM što je najveća bruto plata na ovoj poziciji. Za poziciju Krojača u BiH prosječna bruto plata iznosi 676 KM, u Srbiji 499 KM što je i najmanja plata za ovu poziciju dok u Hrvatskoj krojači u prosjeku zaraĎuju najviše sa prosječnom bruto platom u iznosu od
977 KM. Pozicija Čistača takoĎer jedan je od najmanje plaćenih poslova u BiH sa prosječnom bruto platom u iznosu od 684 KM. Čistač u Srbiji ima najmanju prosječnu bruto platu u iznosu od 450 KM, dok je u Češkoj najveća prosječna plata na ovoj poziciji u iznosu od 789 KM. Prosječna plata za poziciju Konobara u BiH iznosi 726 KM. Na poziciji konobara najbolje zaraĎuju radnici
u Hrvatskoj sa prosječnom bruto platom od čak 1240 KM, dok konobar u Srbiji zarađuje svega 541 KM.Jedna od najmanje plaćenih pozicija u BiH jeste pozicija Spremačice/Sobarice sa prosječnom platom u iznosu od 758 KM, dok Spremačica/Sobarica u Hrvatskoj zarađuje čak 1109 KM što je ujedno i najveća
prosječna bruto plata za ovu poziciju. Najniža bruto plata za poziciju Spremačice/Sobarice je u Srbiji u iznosu od svega 502 KM. Ipak, istraživanje pokazuje da notari u BiH imaju daleko najbolju zaradu tokom godine, meĎutim, zbogspecifičnog načina poslovanja notara, njihova primanja nisu poreĎena sa primanjima na ostalim pozicijama. Istraživanje je pokazalo da notari u prosjeku mjesečno zarade čak 11.269 KM.

  Ukoliko ste nezaposleni, još se školujete ili želite promjenu radnog mjesta, putem portala www.Plata.ba možete saznati prosječne bruto plate u BiH za pozicije koje vas interesuju te ih uporediti sa platama u zemljama u regiji i nekoliko zemalja Evrope. Na osnovu podataka kojima raspolaže portal Plata.ba, najplaćenije pozicije u Bosni i Hercegovini su pozicije u višem menadžmentu gdje spadaju pozicije direktora, menadžera te upravitelja. Prosječne najveće bruto plate kreću se u rasponu od 3040 KM do 6174 KM. Najmanje prosječne bruto plate su napozicijama pomoćnih radnika, radnika na niskokvalificiranim i sličnim pooslovima te se kreću u rasponu od 620 KM do 758 KM.

Amila Tuzlak

Vaš komentar na članak: