Juče je došlo do zagađenja rijeke Spreče i pomora ribe velikih količina.Pomor ribe je primjećen oko 10 sati, te je Ribolovno društvo Mrena Živinice obavijestilo sve službe čija je nadležnost da se uključe u zaštitu rijeke Spreče i života u njoj.

 Povodom katastrofalnog pomora ribe danas se sopštenjem za javnost obratilo Ribolovno društvo Mrena, u kojem se kaže:

 "Na područje zagađenja rijeke Spreče izašle su službe policije, kantonlani inspektor za vodoprivredu, poljoprivredni inspektor, civilna zaštita, Institut za ispitivanje kvaliteta voda i veterinasrski inspektori.Pošto je bilo nemoguće utvrditi uzročnike zagađenosti rijeke na licu mjesta, pristupilo se vizuelnom istraživanju mogućih uzročnika, te se krenulo uzvodno prema Kalesiji.Na sva tri mosta na Spreči primjećeno je zagađenje i neugodan miris, a na četvrtoj lokaciji Pijerničkoj ćupriji, nije bilo vidljivih tragova zagađenja.Isto je bilo i na petoj lokaciji na riječici Gribaji koja se ulijeva u Spreču.

 Šesta lokacija je bio kanal koji izlazi iz firme Krušik i koji je vidljivo bio  povećanog nivoa, i direktno se uijeva u Spreču, te ga je komisija navela kao zagađivača zbog boje pjene i neugodnog mirisa, istog kao i na mjestima gdje je pomorena riba. Kantonalni inspektori su naredili uzimanje uzoraka vode na pomenutoj lokaciji, nakon čega će biti jasno zašto je došlo do zagađenja i uginuća ribe", ističe se u Saopštenu.

 Nesavjestan rad i profit preduzeća platila je priroda i okoliš. Ako tome dodamo i zagađenje riječnih vodotoka iz Rudnika Banovići, Živinice mu dođu kao mjesto za deponije smeća.Ribolovna zajednica jezera Modrac je ovoga puta odlučila da ide do kraja, jer nesavjesni pojedinci uništavaju riblji fond i zdrav život u vodotocima.

Š.Gadžo

Vaš komentar na članak: