Renata Salihović mlada je magistrica humanističkih nauka iz oblasti pedagogije, angažovana na Univerzitetu u Tuzli kao asistentica i svaki mjesec je primorana da se javlja na Biro za zapošljavanje i u Zavod zdravstvenog osiguranja.Plate na Univerzitetu nije dobila čak osam mjeseci iako je angažovana kako kaže na Ugovor o djelu, a nezadovoljna je što niko ne rješava njen dalji status u ustanovi u kojoj je sve stekla i postigla.

 „Ovim molimo Vladu TK da pokaže malo više osjetljivosti vezano za ovu problematiku i da rješi naš pravno-radni status“, ističe Salihović.

  Ona ističe da je na Univerzitetu trenutno angažovano oko 500 vanjskih saradnika u raznim naučnim oblastima od profesora do asistenata od kojih njih preko 92 posto ima radni odnos na nekom drugom fakultetu u BiH ili instituciji.

  „Znači Vlada TK po tom pitanju ništa ne radi, a Univerzitet je Vladi uputio određena pitanja, međutim odgovora na to još nema“, kazao je Senad Mehmedinović – magistar društvenih nauka.

 „Ako vi provedete osam sati na fakultetu, a plaćeno vam je 90 minuta to gubi smisao. Radimo 40 sati sedmično, a naši ugovori su na tri časa“, rekao je Nikica Vidović – magistar tehničkih nauka.

  Iznenađen nerješavanjem radnog statusa asistenata i viših asistenata je i Mirsad Selimović koji je dio vlasti u Tuzlanskom kantonu i koji je inicijativu za njihovo zapošljavanje uputio još davno na nekoj od sjednica, a koju su njegove kolege poslanici jednoglasno prihvatili.

  „Status takvih građana mora se rješiti i Vlada mora pronaći način i sredstva da se to rješi i da budu zaposleni. Oni će uvijek imati moju podršku, istakao je Selimović koji je poslanik u Skupštini TK ispred BPS-a.

  O ovom problemu odnosno pitanju asistenata i viših asistenata u narednom periodu trebala bi se očitovati i Vlada Tuzlanskog kantona.

 

R.Hamidović

Vaš komentar na članak: