Agencija PRIME Communications realizovala je istraživanje o trenutnom stanju PR profesije u BiH u kojem je učestvovao 71 bh. PR praktičar iz državnih i entitetskih institucija, PR i marketing agencija, kompanija, nevladinih i međunarodnih organizacija. 

  Istraživanje je pokazalo da 87.3% ispitanika svakodnevno posjećuje web stranicu organizacije u kojoj rade. Facebook svakodnevno posjećuje 40.8% ispitanika, a Twitter i YouTube kanal 14.1% ispitanika. 60.6% PR menadžera nikada ne koriste Twitter.

  Kod mnogih, Facebook još uvijek nije prepoznat kao potencijalni službeni komunikacijski kanal tako da je 57.7 % ispitanika navelo da njihova organizacija nema otvoren službeni nalog na Facebook-u, dok 39.4% aktivno komunicira u ime organizacije putem ove društvene mreže.  Blogove čita čak 78.9% i to su najčitaniji blogovi koji pišu o PR-u i marketingu, našem društvu i politici.

  “Iako se svakodnevno susrećemo sa mnogim izazovima, preprekama i ponekad naizgled nerješivim situacijama, posao PR-ovca je i dalje veoma značajna funkcija u organizaciji ali sve zanimljivije zanimanje mladih koji prepoznaju čari ovog kreativnog i dinamičnog posla koji zahtijeva kontinuirano učenje i rad na sebi za postizanje velikih uspjeha.
 
  I nakon ovih rezultata istraživanja postavlja se pitanje zbog čega mnogi PR-ovci ne dobivaju dovoljno povjerenja u svojim organizacijama i da li našoj profesiji treba bolji PR. U svakom slučaju u BiH ima još mnogo prostora za napredovanje i poboljšanje imidža PR profesije na kojem svaki PR praktičar treba da radi”, istakla je Lejla Brčaninović, PR direktorica agencije PRIME Communications. 

  Najveći procenat ispitanika smatra da je PR menadžer neophodan u donošenju strateških odluka organizacije (77.5%). Međutim, skoro polovina ispitanika navodi da PR odjel ili PR menadžer ne učestvuje u dovoljnoj meri u donošenju strateških odluka u organizaciji u kojoj su zaposleni (43.7%), a 15,5 % ispitanika nikako ne sudjeluje.

  Samo 33.8% ispitanika navodi da obavljaju funkciju strateškog savjetnika i učestvuju u donošenju ključnih odluka. Više informacija o rezultatima istraživanja možete pronaći i na http://blog.prime.ba/

Dunja Bošnjak

Vaš komentar na članak: