Dom naroda Federalnog parlamenta odobrio je  Nacrt zakona o reviziji prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH. Taj tekst predviđa reviziju vojne i medicinske dokumentacije na osnovu koje su korisnici ovih prava ostvarili određene naknade.

   Prema riječima federalnog ministra za boračka pitanja Zahida Crnkića, reviziji će podlijegati oko 110.000 korisnika rješenja prava iz boračko-invalidske zaštite. Cilj budućeg zakona je da bude zaustavljena pojava nelegalnog korištenja ovih prava, a da naknade nastave primati oni koji su ih zaista zaslužili.Osim ovog teksta, delegati Doma naroda su odobrili prijedlog Jasmina Duvnjaka, poslanika Predstavničkog doma, koji se odnosi na zakon iz oblasti stambene problematike.Tim tekstom Duvnjak najavljuje da pripadnici bivše vojske Federacije i bivšeg federalnog ministarstva odbrane, koji su dobili rješenja za stanova, a potom nisu mogli sklopiti ugovore na osnovu kojih bi mogli ući u posjed tih stanova i otkup, mogu to sada učiniti posredstvom odgovarajuće službe federalne Vlade.Naime, gašenjem Federalnog ministarstva odbrane ovi korisnici u međuvremenu nisu mogli sklopiti ugovore o tim stanovima niti ući u njihov posjed i otkupiti ih.

   Delegati Doma naroda  su odobrili i Prijedlog Zakona o transplantaciji ljudskih organa i tkiva u svrhu liječenja. Predlagač ovog teksta je Federalno ministarstvo zdravstva./ FENA/

FENA

Vaš komentar na članak: