Stanovanje u zgradama: Kako zaustaviti kišu?

Poznato je da se stanovanje u zgradama reguliše Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i da je obaveza stanara plaćati mjesečno u prosjeku 15 KM, što zavisi od veličine stana.

Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i upravljanje zgradom je javni interes, pa zato, osim stanara i upravitelja obaveze postoje i od strane lokalne zajednice, tj.općine.Općine na području Tuzlanskog kantona su dužni u svojim budžetima svake godine planirati sredstva za finansiranje ili sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Ono što je glavna obaveza stanara jeste redovno plaćanje za održavanje zajedničkih prostorija zgrada, međutim, zbog loše naplate zgrade su u teškom stanju, koje se manifestuje prokišnjavanjem stanova na posljednjim spratovima  i dotrajalosti fasada.

U članu 33. pomenutog Zakona jasno stoji:

“Ukoliko etažni vlasnik ne plati naknadu za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade za tri mjeseca, upravitelj zgrade ima pravo i obavezu, u ime i za račun etažnih vlasnika, podnijeti tužbu za naplatu naknade protiv tog etažnog vlasnika kod nadležnog suda, o čemu obavještava predstavnika etažnih vlasnika”.

Otpadanja dijelova fasada i prokišnjavanje krovova se posebno odsnosi na starije zgrade, a koje se nalaze u samom centru grada. Najteže stanje je u Lameli 1, Ulica Alije Izetbegovića 48, a čiji je upravitelj „Viva San“ . Direktor firme „Viva-San“ Marko Kovčalija ističe da su mnogi stanari tuženi, ali još uvijek nema realizacije:

„Poduzimamo mjere oko naplate stanarina, ali ima neodgovornih stanara koji su zanemarili svoje obaveze. Tako u pomenutoj lameli sa 15 stanova samo 5 stanara redovno izvršava svoje obaveze, pa se dug nakupio na iznos od blizu 7 hiljada KM. Da imamo te novce mogli bi popraviti ravni krov koji odavno prokišnjava, a pokrenuli bi i akciju na uređenju dotrajalih fasada, posebno zgrada kraj spomen obilježja šehidima i borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Apelacija i pozivi da stanari uplate nemaju efekta, a i sud je dosta spor oko rješenja, tako da se gomilaju dogovanja”.

Takođe je poznata činjenica da stanari ostale obaveze, kao TV pretplata, elektriučna energija, komunalije i telefonske troškove redovno plaćaju, ali zato što se neplatišama odmah može isključiti struja, voda, telefon i sl, dok je neplaćanje stanarina moguće sankcionisati jedino pravosuđem, koje mnogo kasni, što pogoduje nesavjesnim stanarima./Š.G./