Drevna igra kakav je šah mnogo se raširio, ali i povećao. Mnogi gradovi među kojima i Živinice imaju veliki šah u parku iza bivšeg hotela Konjuh. Jedno vrijeme tu su se okupljali ljubitelji ove drevne igre, koja se u parku igrala šetajući se od figure do figure, za raliku od klasičnog koji se igra sjedećke.

Međutim, posljdnjih godina kao da se niko ne igra velikog šaha, pošto primjećujemo da je na šahovskim poljima porasla trava. Ako malo dalje pogledamo zatravilo je i u obližnjem bazenčiću, na kojeg smo zaboravili. Pun je barskih trava i djeluje loše na prolaznike. Međutim, ne na sve, jer je kamera zabilježila trenutak osvježenja u čizmama jednog hrabrog mladića!

Vaš komentar na članak: