Federalna Vlada i Parlament predlažu Zakon koji bi ukinuo popularne „markice“ zdravstvenog osiguranja, putem kojih smo bili skoro stoposto zdravstveno osigurani. Taj vrući krompir imat će u rukama novi saziv Skupštine TK.

  Premija zdravstvenog osiguranja ili "markice" bila je alternativa participaciji, odnosno stalnom plaćanju liječenja.

  – Upravni Odbor kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo pripremio je Odluku, kojom bi ostavili mogućnost plaćanje markice. Ipak, konačnu odluku donijet će novi saziv kantonalne Skupštine, mada Federalna Vlada i Parlament traže ukidanje markice, ističe Asim Musić, ministar zdravstva u Vladi TK.

  Ukoliko Skupština donese odluku o participaciji, plaćanja će biti oslobođeni penzioneri sa najnižom penzijom i ugrožene kategorije ljudi.

  – Participaciju neće plaćati panzioneri sa 296 maraka, ali hoće oni sa 300 maraka panzije, gdje dolazi do nelogičnosti. To je uistinu teška odluka, koja zahtjeva dosta dijaloga", navodi Musić. Participacija podrazumjeva stalno plaćanje. Za posjet ljekaru plaćao bi se svaki pregled, kao i recepti i operacije. Zato su uistinu, markice ona prava alternativa participaciji.

L.Kavazović

Vaš komentar na članak: