Danas je započeo nastavak 14.redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice, ali je neslavno završio.Prilikom prvog čitanja pristuntih  na prozivku se odazvalo svega 14. vijećnika, što je bio nedovoljan broj za održavanje sjednice.Sačekalo se desetak minuta, pa je obezbjeđen kvorum od 16 prisutnih vijćnika.

 Za govornicu je prvi izišao vijećnik A-sda Nail Jusić, koji je još ranije predlagao predsjedavajućem Općinskog vijeća Esadu Kitiću da se povuče sa te funkcije, a ovoga puta ton je bio umjereniji, ali ipak dovoljno oštar prema nastaloj situaciji:

 "Ovo danas je žalosno što vijećnici pojedinih partija ne dolaze na sjednice Općinskog vijeća.Predsjedavajući (Esad Kitić) krajnje je vrijeme da se prestruktuira Općinsko vijeće.Opozicija je ta koja stvara uslove za rad Vijeća-niko se ne odriče paušala, a ne funkcionišemo kako treba.Pozivam predsjedavajućeg OV Esada Kitića da presturuktuira OV, jer ono sada ne služi na dobro našim građanima koji su nam dali povjerenje.Dolazi se na sjednice samo kada se formiraju komisije i upravni odbori, dakle samo se radi za vlastite interese.Ovo je tuga i žalost kako je započela današnja sjednica", rekao je Jusić.

 Potom se za govorincom izmijenilo još nekoliko vijećnika, a u međuvremenu su neki vijećnici napustili sjednicu, pa je opet nedostajalo kvoruma, zbog čega je predsjedavajući Esad Kitić zaključio rad i prekinuo 14.redovnu sjednicu Općinskog vijeća, koja je započela još 6.maja – ove godine, a kako je počelo ne zna se kada će biti i završena!

Šefik Gadžo

Vaš komentar na članak: