Virusi i dezinfekcija zajedničkih dijelova zgrada

Krizni štab Ministarstva zdravstva TK, u cilju sprječavanja pojave i eventualnog prenošenja koronavirusa, donio je niz odluka među kojima i ova:

– Zadužuju se svi predstavnici etažnih vlasnika u zgradama da odmah, u saradnji sa upraviteljima poduzmu mjere pojačane dezinfekcije i čišćenja svih zajedničkih prostorija i površina.

Zakonom je regulisana naknada za plaćanje zajedničkih prostorija u stambenim objektima, ali mnogi stanari tu obavezu zaobilaze i ne plaćaju redovno ili nikako. O teškoćama oko održavanja stambenih objekata direktor Viva-San Marko Kovčalija kaže da Viva-San ima ugovore za održavanje stambenih objekata na 40 ulaza.

Međutim, mnogi stanari ne plaćaju svoje obaveze, tako da je upitno da li će biti dovoljno sredstava za dezinfekciju stubišta i drugih zajedničkih dijelova stambenih zgrada.Stanari su ovih dana putem oglasnih tabli još jednom upozoreni na obavezu plaćanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada.

Ima stanara koji desetak godina ne plaćaju svoje obaveze, ističući kao razloge nedostatak novca.Međutim, za struju, vodu, telefon i sl. imaju novce zato što, ukolike se ne plate računi za navedeno- isključi se, dok za plaćanje zajedničkih dijelova u stambenim zgradama jedina je mogućnost naplate sudskim načinom, koji zna dugo trajati, tako da ova borba dezinfekcijom protiv virusa će biti teško provodiva, a kolika može biti šteta nije potrebno posebno isticati!