Udruženje mladih „Plamen Nade “ Živinice čestita Međunarodni dan volontera svim aktivistima organizacija civilnog društva u BiH, te naglašava potrebu posebnog tretmana ovog dijela društvenog aktivizma.

  U BiH postoji jasna potreba za većim stepenom volonterizma i društvenog aktivizna, a za što konačno postoji i odgovarajući Zakon, sa jakom dozom supsidijarnosti, što u BiH u potpunosti nedostaje.

  Plamen Nade poziva organizacije civilnog društva da više truda ulože na aktivizam i volonterizam u svrhu borbe protiv državne torture, kriminala i korupcije.

S.Taletović

Vaš komentar na članak: