Država i novac će uništiti čovjeka. I bez jednog i bez drugog, ćovjek može lijepo živjeti. Ovako, sam je sebi stvorio mnogo belaja kada je ovo dvoje izmislio i ‘stavio ih u funkciju’.
Kako je naš predak, pećinski čovjek rahat bio. Nije se sikarao ni za državom, jer je u to vrijeme nije je ni bilo a nije mu bio potreban ni novac. Materijalna dobra je pribavljao ‘đe stigne’, loveći ili prikupljajući plodove u prirodi. Privatne ili bilo koje druge svojine nije bilo. Ogromna prostranstva, pa ‘udri’ kud ti volja. Međutim, đavo čovjeku neda mira. Počinje ograđivati dio zemljišta uz povike; ‘ovo je moje’ i tek onda nastaju problemi. Kasnije, omasovljavanjem vlasništva, čovjek formira ekonomske zajednice i države. Drug Marks i Engels i njihovi sljedbenici; Ljenin i Tito, pokušaće da u svoje zajednice uvidu komunizam u kome bi država polako odumirala. Nisu uspjeli. Ali za to su naši velikoumni političari uspjeli da dohakaju državi. Oni već poodovno žive u komunizmu. Rade koliko hoće, t.j. ne rade ništa, uzimaju koliko im treba a država koju vode polako odumire.

Vaš komentar na članak: