Svakog Prvog maja, naše sugradane u rano jutro budi limena glazba. Duvački orkestar “Konjuh”, simbola našega grada i jedan od najznačajnijih kulturno-umjetničkih udruženja naše opštine, a koje je prošle godine obilježilo pola stoljeća uspješnog rada.

Duvački orkestar u našem gradu osnovao je Nikola-Nino Puljizević iz Dubrovnika još davne 1952. godine, a tu aktivnost nastavio je Robert Klenovšek, koji je punih 28 godina bio kapelnik. U toku svog postojanja duvački orkestar je održao brojne nastupe po čitavoj BiH i drugim republikama bivše SFRJ, a izrazito je bila jaka suradnja sa dubrovačkim duvačkim orkestrom. Rad nije prestajao ni tokom posljednjeg rata.

Nastupi su redovni i na gotovo svim značajnim manifestacijama na području našeg kantona. Sadašnji članovi su posebno ponosni na gostovanje u Bekbergenu, Holandija, 1998. godine, na susretima sa tamošnjim duvačkim orkestrom “Princeza Julijana”.

Teško je ne primijetiti da među članovima duvačkog orkestra ima svih uzrasta, od učenika srednje škole, pa do penzionera. Trenutno duvački orkestar “Konjuh” broji 23 aktivna člana, i to:

1.Nail Hrustić, kapelnik
2.Eldin Husović, truba 2B
3.Edin Husović, krilnica 2
4.Kenan Zukić, krilnica 2
5.Edita Belkić, klarinet
6.Velimir Braco Delić, krilnica 1
7.Fahir Mujabašić, bubanj-čineli
8.Sanel Smajić, saksafon-tenor
9.Rizah Smajić, krilnica 2
10.Redžo Šišić, truba 3B
11.Rizah Sinanović, truba 1B
12.Mensur Glavić, krilnica 1
13.Marko Bandalo, saksafon – tenor
14.Fuad Kadrić, klarinet 1B
15.Sead Kadrić, klarinet 2B
16.Mehmed Burgić, saksafon-alt
18.Omer Pejkušić, bariton
19.Mersad Nukić, doboš-bubnjevi
20.Samir Džekić, bubanj
21.Marko Marjanović, tenor
22.Kolin Marjanović, bariton
23.Amir Behlulović, bas B

Duvački orkestarDuvački orkestar, maj 2008. godne

GlazbaZajednicki snimak bratimljenih glazbi Komolca i Konjuha 1983.godine, na Karauli, kada je potpisana povelja o brtimljenju ovih glazbi

Robert KlenovšekRobert Klenovšek