U svjetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javno mnjenje i ustanove na potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dan djeteta se obilježava u svijetu od 20. novembra 1989. godine.

Obilježavanjem ovog dana se žele podstaći organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva. Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom o međuzavisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se, na primjer, iskorištavaju kao radna snaga, učestvuju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju…

Obilježavanju Međunarodnog dana djeteta pridružila se i Druga osnovna škola u Živinicama, gdje je organizovan prigodan program. Učenici su još jednom pokazali koliko znaju iz raznih oblasti stvaralaštva, pa smo imali priliku vidjeti uspješne recitatore, mlade glumce, muzičare, članove folklorne sekcije i druge prigodne sadržaje na uspjeloj priredbi.

Vaš komentar na članak: