Aliđun je romski praznik koji se slavi 2. augusta i predstavlja prekretnicu ljetnjeg perioda. Za Rome je taj dan značajan, jer sumiraju svoje uspjehe i nespjehe, zaradu i gubitke koju su ostvarili tokom ljeta i počinju pripreme za zimu.

Posebnu simboliku za Rome imaju čergare, koji se tog dana, sa svojim čergama, skupljaju na istom mjestu, slave i „svode račune“. Na sve strane se lože vatre, igra se, pjeva i veseli.

Ovaj praznik slave i muslimani (Aliđun) i pravoslavci (Ilindan). Na području Tuzlanskog kantona veoma dugu tradiju obilježavanja Aliđuna imaju Stupari, gdje će se i danas okupiti hiljade ljudi. Na našem snimku je proslava Aliđuna u Stuparima iz ranijih godina, kada se pjevalo, igralo i veselilo, a za tu priliku Stupari postaju pravo vašarsko središte, sa brojnim tezgama, prepunim razne robe, slatkiša i mezetluka.

Vaš komentar na članak: