U ponedjeljak i utorak naši poslovni partneri iz Njemačke obavili su razgovor sa više od 70 kandidata zainteresovanih za posao u Frankfurtu. Većina kandidata ipak nije u potpunosti ispunjavala uslove potrebne za dobijanje radne dozvole, pa je priliku za posao neposredno na intervjuu dobilo 25 kandidata. Oni će u narednim danima putovati na probni rad u manjim grupama prema rasporedu koji ćemo usaglasiti sa poslodavcem.

Još jedan broj kandidata koji su obavili razgovor a trenutno ne ispunjavaju sve potrebne uslove, ima mogućnost da nam se jave čim te uslove ispune. Najčešće se radi o jeziku i stručnom ispitu. Time automatski dospijevaju na listu kandidata koji imaju zeleno svjetlo za odlazak na probni rad. Samo mali broj prisutnih nije zadovoljio ustanovljene kriterije.

Naredni dolazak naših njemačkih partnera u Tuzlu planiran je za februar naredne godine. Pozivamo vas da pratite informacije na našoj stranici i blagovremeno se prijavite za razgovor.

Još jednom naglašavamo neophodnost ispunjavanja glavnih uslova da biste mogli očekivati odlazak na probni rad, te eventualno potpisivanje ugovora i dobijanje radne dozvole i vize. To su:
1. diploma srednje medicinske škole (opšti smjer ili pedijatrija)
2. položen stručni (državni) ispit
3. poznavanje njemačkog jezika minimalno na nivou B1
4. validan pasoš

Vaš komentar na članak: