CEE: Okrugli sto o zaštiti akumulacije Modrac

Na Okruglom stolu, kojeg je organizirao Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH i uz podršku Mreže OCD za zaštitu jezera Modrac, prisustvovalo je oko 40 predstavnika resornih ministarstava, inspekcija, općina u slivu Akumulacije, OCD i medija.

Nakon prezentacija ministra Zvjezdana Karadžin, Šefice Odsjeka za vodoprivredu TK Mirele Uljić i predstavnika općine Živinice Enesa Glavinića vidljivo je kolike napore ulažu predstavnici vlasti na zaštiti u unapređenju kvaliteta vode u akumulaciji Modrac.

Međutim, kvalitet voda u slivu i u akumulaciji Modrac se iz godine u godinu pogoršava, te su zbog toga svi prisutni saglasni da je neophodno kroz izmjene i dopune Zakona o zaštiti akumulacije Modrac napraviti sistemsko rješenje ovog problema.

Zato se od Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK traži hitno pokretanje aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti akumulacije Modrac, u cilju stvaranja uslova za njegovu implementaciju. Predlaženo je da se u radnu grupu za izmjene i dopune Zakona pored pravnika, uključe predstavnici relevantnih kantonalnih i općinskih institucija, eksperti i OCD./Amira Kunto/