-36 učenika iz Građevinsko-geodetske i Elektrotehničke škole iz Tuzle je obučeno da tokom posjeta domaćinstvima vrši uvid u protošnju energije i vode

Realiziranjem projekta “Smanjenje potrošnje energije i promjena navika – REACH“koji ima za cilj da doprinese smanjenju energetskog siromaštva na praktičnom i strukturalnom nivou, u toku su pripreme za obilazak 100 energetski siromašnih domaćinstava.

Nabavljena je oprema za mjerenje potrošnje energije i vode tokom posjete domaćinstvima i set uređaja za uštedu energije i vode (led sijalice, perlator za uštedu vode i produžni kabal) koji će biti doniran domaćinstvima.U 100 domaćinstava će biti vršenuvid u potrošnju energije i vode da bi se utvrdilo kojim jednostavnim mjerama i uređajima je moguće ostvariti najveće i mjerljive uštede. Na osnovu prikupljenih podataka, proračunaće se ukupna ušteda energije i vode nakon korištenja doniranih uređaja i uštede do kojih će doći na cijelom projektu.

Posjete domaćinstvima će vršiti energetski savjetnici, učeniciGrađevinsko-geodetske i Elektrotehničke škole uz podršku njihovih profesora/mentora, koji su prošle sedmice učestvovali na treningu za energetske savjetnike. Na treninguje prisustvovalo 36 učenika, 4 nastavnika Građevinsko- geodetske i Elektrotehničke škole i projektni tim.

Program obuke je obuhvatio teoretski i praktični dio gdje se moglo vidjeti na koji način će se vršiti posjete, kako će se popunjavati formulari i kako se služiti opremom za mjerenje potrošnje. Na radionici je posebna pažnja posvećena uputama i komunikaciji prilikom posjeta.

Nakon treninga, ovih dana će se početi sa organiziranjem posjeta energetski siromašnim domaćinstvima u Tuzli.

U okviru ovog projekta je urađena analiza i pripremljen dokument “Nacionalna situacija u pogledu energetskog siromaštva u BiH“, pripremljeni su edukativni priručnici: “Priručnik za energetske savjetnike“ i “Brošura sa savjetima o uštedi energije, namijenjena za domaćinstva“./Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: