hor

Prigodnim svečanostima danas je u Drugoj osnovnoj školi Živinice obilježen Dan ove odgojno-obrazovne ustanove. Svečanost je započela intoniranjem državne himne BiH, nakon čega je školski hor izveo prigodne pjesme pod dirigovanjem nastavnika Mensura Glavića.

Prisutne goste i domaćine pozdravio je direktor škole Sadik Spahić, ističući velike uspjehe učenika.

Danas su nagrađeni najbolji učenici  sa raznih takmičenja održanih tokom školske godine, a izveden je i prigodan program učeničkih sekcija. Uspješni su bili mladi recitatori, članovi dramske sekcije. Svoja dostignuća učenici su predstavili na izložbi likovnih i ručnih radova.

Nagrade za postignuti uspjeh dobili su najbolji učenici, a to su Ahmed Ibišević-najbolji učenik prvih razreda, Strahinja Petković najbolji u konkurenciji drugih razreda, te Erna Halilović treći, Ahmed Harbaš, četvrti, Amina Kozarević peti, Džemal Hamzabegović šesti, Amila Bešić sedmi, Amila Begović osmi i Almir Fočić najbolji učenik u konkurenciji završnih  devetih razreda.

Svečana akademija bili ja prilika da se saradnicima škole uruče zahvalnice za doprinos ostvarivanju Plana rada ove odgojno obrazovne ustanove.

U nastavku predsatvljamo slikom današnje aktivnosti u Drugoj osnovnoj školi./Š.G./

Vaš komentar na članak: