Debata je vannastavna slobodna aktivnost koja okuplja učenike zainteresovane za proučavanje društvenih problema i pitanja, pronalaženje materijala za njihovo dublje razumijevanje, te napokon njihovo diskutovanja ili rasprava.

Danas je u Drugoj osnovnoj školi Živinice održana debata na zanimljivu temu: “Mladi su otuđeni od sporta”.

U debati su učestvovale dvije ekipe, iz Druge OŠ i OŠ Dubrave, pod mentorstvom profesorice Suade Trumić.

“Temu su izabrali sami učenici smatrajući da su neprekidno mladi za računarima i internetom, što loše utiče na njihov pravilan razvoj i zbog toga žele podsjetiti svoje vršnjake koliko je važno baviti se sportom, jer dejca najviše uče od svojih drugara”, kaže profesorica Suada Trumić.

Učenička debata odvijala se na obje strane – afirmacijskoj (za)-OŠ Dubrave i negacijskoj (protiv)-Druga OŠ Živinice, problem su ekipe sagledale s više strana i pronalazili argumente i dokaze za dokazivanje, ali i osporavanje određene teze. To je dovelo do dubljeg razumijevanja teme i razbijanja predrasuda kroz logično i argumentovano razmišljanje, te retoričko oblikovano govorenje.

Afirmacijsku ekipu Osnovnu školu Dubrave sačinjavali su Dženeta Kitić, Arnela Hajdarbgović i Adna Zukanović, dok su za negacijsku ekipu Druge OŠ Živinice nastupili Sejfedin Imamović, Ajna Užičanin i Ajla Bajrić.

Aktivista u debatnom timu Druge OŠ Mirnel Imamović ističe važnost sporta za mlade:

“Za djecu i mlade sport predstavlja izvanrednu vaspitno-socijalizacijsku aktivnost, koja znatno može uljepštati njihovo odrastanje i pripremiti ih za uloge i odgovornosti u odraslom dobu.Sport je za djecu i mlade šansa da uče, on je prostor u kojem mladi vježbaju za život. Učešće u sportu, posebno timskom, razvija njihove koping vještine, tj.vještine za savladavanje raznih problema”.

Na području opštine Živinice, od devet osnovnih škola, samo Druga OŠ i OŠ Dubrave imaju debatne timove, pa se na tome sve završava, o čemu direktorica Druge OŠ Besima Jagodić kaže:

“Nadam se da će naredne školske godine više škola osnovati debatne klubove i da ćemo imati takmičenje, odakle bi najbolje ekipe izborile plasman na kantonaalan i državna prvenstva, što bi doprinijelo daljem razvoju slobode učeničkog razmišljanja i obrazovanja u najširem smislu. Koliko su djeca kreativna u tom pogledu mogli smo se uvijertiti i danas, kada su odabrali pravu temu, a da su bile uključene i ostale škole tek tada bi vidjeli koliko su djeca spremna da kroz svoje debate i rasprave dođu do pravih rješenja”./Š.G./

Vaš komentar na članak: