Druga OŠ: Obilježili Međunarodni dan djeteta

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Dana, 20. novembra 1989.godine je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koju je potpisala i ratifikovala) mora garantovati svakom djetetu.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu, kao i o obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi zaštite djeteta.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratifikovale.

Povodom Dana djeteta danas je u Drugoj osnovnoj školi održan prigodan program, u izvođenju učenika drugih razreda.Djeca su prisutnim posjetiocima recitovala pjesmice i pjevali pjesme prilagođene Danu djeteta. U pripremi programa učestvoale su profesori razredne nastave Alma Hadžiabdić, Asima Muratović, Greta Cirger, Elvedeina Mujagić i dr.Asim Bojić./Š.G./