dir

U Drugoj osnovnoj školi u Živinicama marljivo se radi i prirpemaju učenici za razna školaska takmičenja i javne nastupe u povodu značajnijih praznika, kao što je to nedavno bilo za Dan državnosti BiH. Škola broji 911 učenika i posljednjih godina je taj broj u opadanju, tako da se sada nastava organizuje u dvije smjene, umjesto ranijih tri-sa međusmjenom.

Novi rukovodilac škole

Nakon dva mandata direktorovanja Asima Bojića, koje mu je istekao mandat, od nedavno je za novog v.d.direktora izabran nastavnik razredne nastave i dugogodišnji zaposlenik ove odgojno-obrazovne ustanove Sadik Spahić. U dugoj karijeri prosvjetitelja Spahić je svoj radni vijek započeo u OŠ 25.maj Grahovo Velika Kladuša, nastavio u OŠ Đurđevik, OŠ Višća i direktor OŠ Šerići tokom ratnih godina. Od 1993.godine zaposlen je kao nastavnik razredne nastave u Drugoj osnovnoj školi Živinice. Tokom dugogodišnjeg rada izveo je niz uspješnih generacija učenika, a za tak rad nagrađivan je raznim priznanjima. Uz ostalo unaprijeđivan je u nastavnika-mentora i nastavnika-savjetnika, te završio nekoliko prosvjetnih kurseva i seminara za ravnatelja i druge školske potrebe.

Da svima bude na zadovoljstvo dolazak u školu

Pred novim direktorom Sadikom Spahićem je niz novih zadataka, za koje procjenjuje da će biti uspješno realizovani, o čemu kaže:

“Do kraja nsatavnog dijela školske godine radićemo na realizaciji Nastavnog plana i programa, s tim da svako izvršava svoje obaveze, a to znači maksimalna radna disciplina i potreban nivo školske higijene, te stvaranje ambijenta da svim bude zadovoljstvo i na radost dolazak u školu, a to opet znači raditi u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju”.

Pred školom, njenim učenicima i nastavnicima su razna takmičenja, a Druga OŠ biće i domaćin općinskim smotrama:

“Već 4.aprila očekuje nas domaćinstvo iz opštinskog takmičenja u tehničkoj kulturi i informatici, te se moramo pobrinuti za dobru organizaciju i stvaranje pretpostavki da se ova takmičenja održe, što iziskuje i određena sredstva, kojih uvijek nedostaje. Ali, uz pomoć saradnika nadam se da ćemo obezbijediti potrebne uslove, što uključjue izgradnju terena za pojedine tehničke discipline. Osim pomenutog, očekujemo dobre rezultate naših učenika na takičenjima iz nastavnih predmeta, sportskim discipinama i ostalom. Uz pomenuto napominjem da ćemo 10. marta biti domaćini jedne radionice, po projektu “Ljudsko tijelo”, čiji je cilj podsticati interes kod djece za raznim pisanim materijalima, te simboličkim igrama i igrama uloga omogućiti različite oblike istraživanja i što bolje poznavanje ljudskog tijela”, kaže nam direktor Spahić.

U realizaciji pomenutog projekta osim učenika i nastavnog osoblja biće angažovani i učenički roditelji, gdje će kroz likovno, muzičko i stolno manipulativne igre doprinijeti boljem upoznavanju onoga što jesu-svog tijela!/Š.G./

Na slici:V.d. direktor Druge OŠ Sadik Spahić

Vaš komentar na članak: