Druga OŠ:Nastava počela prema utvrđenom rasporedu

 

Danas je u živiničkim osnovnim školama počela nastava u drugom polugodištu. Gotovo u svim školama obavljali su se potrebni radovi na saniranju određenih dijelova školskih zgrada, u skladu s mogućnostima, a prosvjetari su cijelo vrijeme provodili na seminarima i predavanjima.

Kako je proteklo polugođe u Drugoj osnovnoj školi saznajemo od direktorice Besime Jagodić:

“Uglavnom smo radili na poboljšanju uslova rada, kako bi djeca, a i nastavno osobloje, mogli što više posvetiti pažnje usvajanju novog gradiva.Izvršili smo rotiranje određenog broja kabineta i učionica, kako bi i time poboljšali uslove rada u okviru određenih nastavnih predmeta. Tako smo preselili kabinet informatike i tehničkog odgoja u bibliotečke prostorije i kabinet nastave vjeronauke, tako da smo dobili mogućnost prostranijeg komfora i svjetlosti za određene učionice. Kabineti informatike i tehničkog odgoja sada su susjedi, dok je biblioteka sa čitaonicom u jednoj prostoriji.Islamska vjeronauka je takopđe dobila novi prostor, koji je veći od dosadašnjeg, dok u prostoriji gdje je izvođena nastava tehničkog odgoja sada je biologija. Kabinet bosanskog jezika je sada uz kabinet stranih jezika.Uz pomenuto očekujemo ovih dana donaciju novih tabli, a napominjem da smo aktivnostima Savjeta roditelja tokom prvog pougođa dobili 6 novih tabli”.

Profesorica informatike Ajša Abadžić danas je imala prvi čas u novom kabinetu i kaže da je sada ugodnije za učenike:

“Ovdje sam sa učenicima VIII-a razreda i obrađujemo dio gradiva koji nam je u zaostatku iz prvog polugodišta, Power Point- ergonomija komunikacija korisnika računara, tako da ćemo sustići propušteno”.

Nadalje od direktorice saznajemo kako je krov sale tjelesnog odgoja u dosata lošem stanju i da ga treba u potpunosti sanirati. Ohrabruje činjenica da je iz Budžeta općine Živinice planirano da Druga OŠ dobije 37 hiljada KM za zamjenu prozora i vrata, ali i saniranje podnih obloga sale tjelesnog odgoja./Š.G./